mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Ziekenzaal
Blij op de gang
rijden met bed
Infuus
Bellen

Mbo-verpleegkundige

Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Tijdens de opleiding Mbo-verpleegkundige is het belangrijk dat je flexibel en stressbestendig bent. Je helpt mensen die zorg nodig hebben graag zo goed mogelijk. Je kunt goed met mensen praten en je aanpassen aan hun wensen. Wil jij echt het verschil maken? Dan is de opleiding Mbo-verpleegkundige echt iets voor jou.

Naast het reguliere onderwijs (waarbij je met de opleiding start in augustus of februari) zijn er in overleg ook flexibele, verkorte en maatwerk routes mogelijk.
Informeer naar de mogelijkheden bij contactpersonen van deze opleiding. Bent u werkgever en wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar relatiebeheer ([email protected]).

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Tijdens je opleiding leer je wat je moet kunnen als je aan de slag gaat als verpleegkundige. De lessen bereiden je voor op de werkzaamheden. Deze opleiding kun je op verschillende manieren volgen:

Bbl-traject
De eerste maanden ligt de nadruk op het leren op school en daarna ga je werken bij een erkend leerbedrijf. Daarbij heb je elke week één lesdag.

Bbl-verkort traject
Je gaat werken bij een erkend leerbedrijf. Daarbij heb je elke week één dag les. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf.

Je opleiding
Op school krijg je hoorcolleges, workshops en praktijklessen die zich richten op het verplegen van verschillende groepen mensen. Je krijgt ook theorielessen zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast krijg je het vak loopbaan & burgerschap, waarbij het gaat over hoe je als burger in de maatschappij staat. Je maakt regelmatig zelftesten, toetsen en opdrachten in de praktijk, zodat je je ontwikkeling goed in kaart kunt brengen. In het laatste deel van de opleiding kun je je specialiseren voor één van de werkvelden in de gezondheidszorg.

Je beroep staat voorop
Het uitgangspunt van de opdrachten die je gaat doen is de beroepssituatie. Je zult gaan werken aan twee werkprocessen.

 • Het bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces;
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Om deze werkprocessen te kunnen doen, moet je verschillende handelingen aanleren. Je kunt dan denken aan injecties geven en wonden verzorgen, maar ook mensen helpen bij het eten en drinken. Dat noem je het toepassen van werkprocessen. Bij deze handelingen laat je zien dat je over de kennis, vaardigheden en houding beschikt die je nodig hebt om de handelingen op een goede manier uit te voeren.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als verpleegkundige werk je met mensen die zorg nodig hebben. Na je opleiding kun je als verpleegkundige aan de slag in de sector gezondheidszorg. Je kunt in verschillende branches of werkvelden gaan werken. Je kunt dan denken aan een ziekenhuis, een verpleeghuis, in de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg.

De gezondheidszorg verandert snel. Cliënten blijven langer thuis wonen en verblijven korter in een ziekenhuis. In de geestelijke gezondheidszorg worden de meeste cliënten in hun eigen omgeving begeleid. Dit betekent dat je als verpleegkundige met de cliënt en hun netwerk samenwerkt.

Het is jouw werk om je cliënten op allerlei manieren te ondersteunen. Je helpt ze bijvoorbeeld met wassen, eten en drinken. Ook voer je allerlei verpleegtechnische handelingen uit, zoals injecteren en het verzorgen van wonden. Je zult een zorgvrager bij lichamelijke, psychosociale en/of maatschappelijke problemen begeleiden. Je stimuleert de mensen om zo zelfredzaam mogelijk te zijn en geeft ze voorlichting en instructie.

Als verpleegkundige werk je zelfstandig en je stemt de zorg regelmatig af met collega's. Dat kunnen collega’s van verschillende disciplines zijn, zoals helpenden zorg en welzijn en verzorgenden, maar ook artsen, andere medische en paramedische zorgverleners en sociaal agogisch werkers.

Het is verantwoordelijk werk waar je veel dankbaarheid voor terugkrijgt.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

 • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
 • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
 • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
 • Je wordt pas na een intakegesprek op school definitief geplaatst.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.

 

Bbl-verkort

 • diploma beroepsopleiding Verzorgende niveau 3

Wanneer je een zorgopleiding hebt gedaan op minimaal niveau 4 is het soms mogelijk om het onderwijsprogramma sneller af te ronden. De mogelijkheden hiervoor worden besproken in een intakegesprek waarbij de versnelling bepaald wordt aan de hand van bewijzen van je vooropleiding.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als verpleegkundige is het belangrijk dat je zorgzaam bent, het leuk vindt om mensen te helpen bij hun persoonlijke verzorging en graag ondersteuning biedt bij het wonen in een leefgroep. Je moet stressbestendig zijn, goed met werkdruk om kunnen gaan en zowel je eigen grenzen als die van anderen kunnen bewaken. Ook is het belangrijk dat je je kunt inleven in zorgvragers en ze met respect kunt behandelen. Het is nodig dat je goed met mensen kunt omgaan en duidelijk communiceert. Ook uitstekend kunnen samenwerken met collega’s, deskundigen van andere disciplines en de naasten van de cliënt is van belang. Je kunt doelgericht en systematisch werken en bent in staat om jouw vaardigheden en kennis toe te passen in de praktijk. Je hebt interesse in mensen met uiteenlopende sociale en medische problemen. Tenslotte moet je je kunnen houden aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen van de instelling waar je werkt, want jouw toekomstige baan vraagt je om veel zorgvuldigheid vanwege de gezondheid en privacy van de mensen met wie je werkt.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2024/2025.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 715,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 460 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 1580 euro. 

Volg je de opleiding verkort, dan zijn de kosten voor de gehele opleiding meestal lager.

Vrijwillige kosten 

Om deel te kunnen nemen aan excursies en voor niet-verplichte boeken betaal je ongeveer 130 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 33 euro tot 41 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Denk je dat de opleiding Mbo-verpleegkundige iets voor jou is? Solliciteer dan naar de functie van leerling-verpleegkundige bij een organisatie die bij Albeda is aangesloten. Je sluit dan een leerarbeidsovereenkomst met een organisatie; een leerbedrijf. Die organisatie meldt jou dan aan bij Albeda Zorgcollege in Rotterdam.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om de bbl-variant van de opleiding Mbo-verpleegkundige te kunnen volgen, heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Hiervoor kun je kijken op stagemarkt.nl of op de vacaturepagina van DeRotterdamseZorg.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met het diploma Mbo-verpleegkunde kun je doorstromen naar een specialistenopleiding:

Ook kun je ervoor kiezen om door te stromen naar het hbo:

 • Hbo Verpleegkundige
 • Management in de zorg
 • Lerarenopleiding verpleegkundige

Je kunt ook de verkorte opleiding Pedicure volgen en als (zelfstandig) pedicure aan de slag gaan.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Als je net even iets anders zoekt, dan is een opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 misschien iets voor jou.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25655
Niveau
niveau 4
Traject
bbl
Duur bbl
4 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo