mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Telefoon in hand

Vragen, problemen of klachten

Overal waar mensen met elkaar omgaan, gaat weleens iets mis. Albeda vormt daar geen uitzondering op. Het is prettig dat als er vragen, problemen of klachten zijn, dat er eerst geprobeerd wordt om het samen op te lossen. Als dat niet het geval is, dan biedt Albeda haar (aspirant, voormalig en examen-) studenten, medewerkers en overige betrokkenen bij het onderwijs de ondersteuning die nodig is om tot een oplossing te komen. Kies hieronder de knop die van toepassing is om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Meer informatie