Vragen, problemen of klachten

Overal waar mensen met elkaar omgaan, gaat weleens iets mis. Albeda vormt daar geen uitzondering op. Als er vragen, problemen of klachten zijn dan verwachten wij dat je het altijd eerst zelf probeert op te lossen. Als je er niet uitkomt, dan biedt Albeda haar (aspirant, voormalig en examen-) studenten, werknemers en overige betrokkenen bij het onderwijs de ondersteuning die nodig is om tot een oplossing te komen. Je kan hiervoor contact opnemen met de klachtenfunctionaris (klachten@albeda.nl) of met het Bureau vertrouwenspersonen (vertrouwenspersoon@albeda.nl).  Deze bekijken dan samen met jou of er een oplossing mogelijk is en kunnen jou indien nodig adviseren over de te nemen vervolgstappen. Ook kan je het contactformulier op deze website invullen.

Wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan je alsnog een formele klacht indienen. Voor elk soort klacht is er een specifieke klachtenregeling (zie hieronder), zodat iedere klacht op Albeda gehoord en behandeld wordt.

Zorg ervoor dat je je klacht zo precies mogelijk omschrijft. Vergeet ook niet je persoonlijke gegevens te vermelden, zoals je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en de opleiding die je volgt of de locatie waar je werkt. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

In geval van minderjarige studenten kunnen ook de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers een vraag of probleem bespreekbaar maken dan wel een klacht indienen.