Bestuur

College van bestuur
Het college van bestuur (cvb) heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van Albeda, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer.

Het cvb overlegt om de week met de college- en stafdirecteuren over de Albedastrategie en de realisatie daarvan. Daarnaast is er overleg met de raad van toezicht, die het bestuur controleert en adviseert. Omdat het cvb gelooft dat tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, werkt het cvb verder nauw samen met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform. Daarnaast houdt het cvb door regelmatige werkbezoeken aan Albedalocaties en opleidingen contact met de werkvloer.

Het college van bestuur wordt gevormd door:

  • Ron Kooren, voorzitter
  • Simone Fredriksz

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Albeda, het beleid en de werkzaamheden van het college van bestuur. De raad wordt gevormd door: 

  • Hedy van den Berk, voorzitter
  • Willy de Mooij, vicevoorzitter
  • Henno Theisens
  • Baharak Sabourian
  • Anne Huibrechtse-Truijens
  • Maurice Unck

Downloads