mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Gesprek tussen ouders

Supportplatform

Albeda wil toponderwijs bieden aan zijn studenten. Alle medewerkers van Albeda zetten zich hiervoor in. Daarnaast zijn de mensen, die sterk betrokken zijn bij het persoonlijke leven van de student, minstens zo belangrijk. Wij noemen deze mensen de studentsupporters: ouders, verzorgers, (andere) familieleden, een nauw betrokken buur, vriend of vriendin, die onze student supporten in hun ontwikkeling.  Albeda vindt het belangrijk hoe studentsupporters kijken naar ons onderwijs en onze organisatie. Dit helpt ons om het onderwijs en onze organisatie zo goed mogelijk te maken. Daarom willen wij graag met de studentsupporters het gesprek aangaan in het Albeda supportplatform.

Wat is het Albeda supportplatform?
Dit supportplatform bestaat uit mensen die sterk betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Albeda-student vanuit zijn of haar persoonlijke omgeving (buiten de school). Drie keer per jaar komt deze groep samen om met de voorzitter van het college van bestuur, Ron Kooren, te praten over allerlei onderwerpen. We hebben het bijvoorbeeld over “Hoe betrekken wij onze studenten?”, of “Wat is de visie van Albeda over goed onderwijs?”. Vaak komt een Albeda-medewerker (zoals een directielid, onderwijsleider of student) iets over het onderwerp vertellen. We starten ontspannen door samen te eten in ons studentenrestaurant (18.00-19.00 uur) en hebben daarna een gesprek over een bepaald thema (19.00-20.30 uur). Alleen deelnemen aan het gesprek is ook mogelijk.

Wat betekent deelname aan het Albeda supportplatform voor mij?
Deelname betekent concreet: drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een supportplatformavond. In een e-mail ontvangt u alle benodigde informatie. Tijdens de avond vertellen we u over onderwerpen die spelen binnen alle colleges van Albeda. Met de voorzitter van het college van bestuur en andere aanwezige collega’s vanuit Albeda kunt u hier vervolgens het gesprek over voeren en uw mening of advies geven.

Hoe kan ik mij aanmelden?
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het Albeda supportplatform, dan waarderen wij dit enorm! Aanmelden kan via de aanmeldlink onderaan deze pagina.