mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Hijsen duurzaamheidsvlag

Albeda en duurzaamheid

Bij Albeda voelen we ons verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor onze studenten en onze collega’s, maar ook voor ons eigen handelen. Verantwoordelijk voor de stad Rotterdam en de regio Rijnmond, maar ook voor de rest van de wereld om ons heen. De wereld van onze en van toekomstige generaties. Vanuit die verantwoordelijkheid leiden we onze studenten op. Niet alleen tot goed functionerende beroepskrachten, maar tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Met onze visie willen wij als Albeda bijdragen aan een duurzamere wereld. Want met een organisatie waarin 22.000 studenten en 2.400 medewerkers dagelijks met elkaar samenwerken kunnen we iets betekenen en kunnen we impact maken.

Om duurzaamheid echt onderdeel te laten zijn van de identiteit van Albeda laten wij dit op alle denkbare terreinen terugkomen: in ons beleid, in de schoolomgeving, in het curriculum, in onze pedagogische en didactische aanpak, in onze bedrijfsvoering en als onderdeel van onze deskundigheid. Daarbij hebben we de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties in verbinding gebracht met voor ons herkenbare aandachtsgebieden: duurzaam onderwijs, duurzaam HR-beleid, duurzame huisvesting en duurzame bedrijfsvoering.

Naast onze visie en het uitspreken van ambitie hebben wij ook resultaat behaald. Geen woorden, maar daden. Op vrijdag 8 december 2023 vond in 's-Hertogenbosch de SustainaBul MBO-uitreiking 2023 plaats. Albeda behaalde hier de eerste plek en is daarmee, voor het eerst, uitgeroepen tot de duurzaamste mbo-instelling van Nederland. Op de onderdelen strategie, onderwijsvisie, praktijk en bedrijfsvoering scoorde Albeda formidabel en behaalde met 272 van de 300 punten een recordscore van 90%. Als meest duurzame mbo-instelling van Nederland zal bij Albeda in december een groot duurzaamheidscongres plaatsvinden.

Samen met onze studenten, medewerkers en onze partners bewijzen wij dat er in de regio Rotterdam grote kansen liggen voor duurzaam denken en doen. Terwijl we de erkenning waarderen, beseffen we dat de urgentie om te blijven handelen hoog is. Daarom blijven we ons inzetten op het thema duurzaamheid: in ons onderwijs, in onze bedrijfsvoering, in het werkveld in Rotterdam en in het beroepsonderwijs in Nederland. De vele activiteiten en inspanningen van Albeda op het gebied van duurzaamheid zijn recent vastgelegd in een reeks filmreportages. Deze zijn te bekijken via:

Als meest duurzame mbo-instelling van Nederland werken wij samen, maar iedereen heeft ook zijn of haar eigen verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor een schoon milieu, een vitale organisatie en een gezonde samenleving. Iedereen is verantwoordelijk, samen maken we impact.

Nieuws over duurzaamheid

Alle nieuwsberichten