mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Kind met plant in de hand

Albeda en duurzaamheid

Bij Albeda voelen we ons verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor onze studenten en onze collega’s, maar ook voor ons eigen handelen. Verantwoordelijk voor de stad Rotterdam en de regio Rijnmond, maar ook voor de rest van de wereld om ons heen. De wereld van onze en van toekomstige generaties. Vanuit die verantwoordelijkheid leiden we onze studenten op. Niet alleen tot goed functionerende beroepskrachten, maar tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. En bij deze verantwoordelijkheid past een visie op duurzaamheid. Een visie op hoe wij als Albeda kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Een wereld waarin we de aarde niet uitputten, maar waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Enerzijds door zelf slimme en bewuste keuzes te maken, anderzijds door onze studenten en elkaar bewust te maken van de invloed die we als individu en als collectief hebben. Want met een organisatie waarin 22.000 studenten en 2.400 medewerkers dagelijks met elkaar samenwerken kunnen we iets betekenen en kunnen we impact maken.

Om duurzaamheid echt onderdeel te laten worden van de identiteit van Albeda willen we dit op alle denkbare terreinen terug laten komen: in ons beleid, in de schoolomgeving, in het curriculum, in onze pedagogische en didactische aanpak, in onze bedrijfsvoering en als onderdeel van onze deskundigheid. Daarbij hebben we de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties in verbinding gebracht met voor ons herkenbare aandachtsgebieden:

  • Duurzaam onderwijs
  • Duurzaam HR beleid
  • Duurzame huisvesting
  • Duurzame bedrijfsvoering

We willen echter niet alleen visie formuleren, maar ook ambitie uitspreken, resultaat behalen. Geen woorden, maar daden. Een ambitie die past bij de identiteit van de organisatie. Een ambitie ook die een gezamenlijke inzet vergt van al onze medewerkers en studenten. Een ambitie waar onze stakeholders ons op aan kunnen spreken. Een ambitie die zowel vraagt om opschaling van bestaande initiatieven als om het ontwikkelen van nieuwe.

In de komende jaren willen we de volgende resultaten boeken:

  • In 2023 is duidelijk hoe we ervoor gaan zorgen dat de CO2 uitstoot van onze huisvesting in 2040 met 95% is afgenomen t.o.v. het basisjaar 2018.
  • In 2025 is duurzaamheid een integraal onderdeel van het Albedabeleid, zowel op onderwijs, als op personeel, bedrijfsvoering en huisvesting.
  • In december 2025 behoren we als Albeda bij de top 5 volgens de ranking van SustainaBulMBO.

Uiteindelijk streven we deze ambitie samen na. We doen het samen, maar iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor een schoon milieu, een vitale organisatie en een gezonde samenleving. Iedereen is verantwoordelijk, samen maken we impact.