mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Health center 4 personen op toestel met instructeur
IJsselland 2 stagiairs in overleg
Mediamarkt 4 personen op trap

Info voor bedrijven

Albeda werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Deze bedrijven en instellingen zijn nauw betrokken bij de modernisering van het onderwijs van Albeda, zodat de inhoud van de opleidingen beter aansluit bij de wensen en eisen van de regionale arbeidsmarkt. In overleg met bedrijven, instellingen, kenniscentra en onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt over de competenties die een beginnend werknemer moet bezitten om zijn baan goed te kunnen uitoefenen. Die competenties staan centraal tijdens de opleiding. 

 

Ik wil samenwerken met Albeda