Stageservicepunt en info voor bedrijven

Stageservicepunt: samen sterk voor stages
Door corona dreigt er in de regio Rotterdam-Rijnmond een enorm tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten. Veel leerbedrijven kunnen minder of geen stageplekken bieden door sluiting, personeelsdruk en onvoldoende begeleidingstijd. Albeda, Zadkine, SBB, gemeente Rotterdam, Leerwerkakkoord Rotterdam en werkgeversorganisaties MKB Rotterdam-Rijnmond en VNO-NCW maken zich samen hard om voor iedere mbo-student - die in februari op stage moet - een stageplek te realiseren die kwalificerend is voor de opleiding. Een win-win voor studenten en bedrijven, want de Rotterdamse economie heeft het beroepsonderwijs keihard nodig om concurrerend en succesvol te blijven! Heeft u een stageplek voor één van onze studenten? Neem dan contact op met Sandhya Bachoe.

Algemene informatie over stages
Albeda werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Erkende leerbedrijven zijn daarbij van groot belang. Albeda wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen een goed idee geven van wat een beroep van iemand kan eisen. De opleidingen zijn zo opgezet, dat een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Natuurlijk gaat de samenwerking verder dan alleen de beroepspraktijkvorming. De bedrijven en instellingen zijn ook nauw betrokken bij de modernisering van het onderwijs. Albeda wil dat de inhoud van de opleidingen beter aansluit bij de wensen en eisen van de regionale arbeidsmarkt. In overleg met bedrijven, instellingen, kenniscentra en onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt over de competenties die een beginnend werknemer moet bezitten om zijn baan goed te kunnen uitoefenen. Die competenties staan centraal in de opleiding.

Het leren staat vooral in het teken van het beroep. Dat betekent veel leren in en van de beroepspraktijk. Hoe echter hoe beter. Op die manier komt het beroep waarvoor ze leren tot leven. We stimuleren ze om initiatief te nemen en verantwoordelijk te zijn.