mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Health center 4 personen op toestel met instructeur
IJsselland 2 stagiairs in overleg
Mediamarkt 4 personen op trap

Info voor bedrijven en stageservicepunt

Albeda werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Deze bedrijven en instellingen zijn nauw betrokken bij de modernisering van het onderwijs van Albeda, zodat de inhoud van de opleidingen beter aansluit bij de wensen en eisen van de regionale arbeidsmarkt. In overleg met bedrijven, instellingen, kenniscentra en onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt over de competenties die een beginnend werknemer moet bezitten om zijn baan goed te kunnen uitoefenen. Die competenties staan centraal tijdens de opleiding. 

Stageservicepunt: samen sterk voor stages
Albeda bereidt studenten goed voor op de arbeidsmarkt door hen een goed beeld te geven van wat een beroep inhoudt. Onze opleidingen zijn zo opgezet, dat een belangrijk deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven zijn daar bij van groot belang. Door te leren in de praktijk komt het beroep waarvoor ze leren tot leven. We stimuleren ze om initiatief te nemen en verantwoordelijk te zijn. Een win-win voor studenten en bedrijven, want de Rotterdamse economie heeft het beroepsonderwijs keihard nodig om concurrerend en succesvol te blijven! Heeft u een stageplek voor één van onze studenten? Neem dan contact op met Sandhya Bachoe via [email protected].

Opleidingsmogelijkheden

Stagemogelijkheden