mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Basis acute zorg (BAZ)

Typerend voor de categorie zorgvragers waar jij verantwoordelijk voor bent, is het spoedeisende karakter en/of de complexiteit van de zorgvraag. Tijdens de Basis acute zorg (BAZ) opleiding ga je leren om deze zorgvragers en eventueel hun naasten adequaat op te vangen, hun (vitale) lichaamsfuncties te bewaken en zo nodig passende interventies uit te voeren.

Verpleegkundigen die de BAZ opleiding volgen, werken op een acute zorg afdeling (Acute Opname afdeling, Intensive care, Spoedeisendehulp, Cardiac care of Medium care). De opleiding wordt aangeboden door Albeda Zorgcollege en kan ook incompany worden gegeven.

"Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken”
Confucius

Inhoud

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit vijf EPA’s en overige leeractiviteiten zoals beschreven door College Zorg Opleidingen (CZO). Gedurende de opleiding wordt de student begeleid om elke EPA op het gewenste deskundigheidsniveau te beheersen uitgaande van de zeven CanMeds die eveneens door het CZO zijn vastgelegd.

Binnen de BAZ opleiding neemt het leren op de werkplek een belangrijke plaats in. De student krijgt meer theoretisch onderwijs online aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de individuele manier van leren. Op school ligt de nadruk op simulatieonderwijs, delen van kennis en ingaan op specifieke leervragen die in praktijk zijn ontstaan. Hierbij maken wij gebruik van docenten die ook in de beroepspraktijk werkzaam zijn en expert zijn op hun vakgebied. De werkplek is de belangrijkste leerplek. Op deze manier worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.

EPA 1: Controleren, onderhouden en inrichten van de werkplek

EPA 2: Zorgdragen voor de eerste ‘initiële’ opvang van een zorgvrager

EPA 3: Laag complexe zorg verlenen aan een zorgvrager

EPA 4: Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager

EPA 5: Zorg verlenen aan een zorgvrager met een cardiorespiratoir arrest (ILS) 

Sluit

Doel

Doel

Na het behalen van de opleiding Basis acute zorg, is de BAZ verpleegkundige in staat om laag en- middencomplexe zorg te dragen voor de adolescente- en volwassen zorgvrager met een (potentiële) acute zorgvraag. De BAZ verpleegkundige is ook in staat om zorg te dragen voor de initiële opvang van de hoogcomplexe zorgvrager.

Aansluitend aan de opleiding kan de student doorstromen naar één van de uitstroomprofielen die wij aanbieden:

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

BIG-geregistreerd verpleegkundige met een opleidingsplaats op de acute afdeling in het ziekenhuis.

Sluit

Praktische info

Praktische info

De opleiding duurt ongeveer zes maanden. Dit is flexibel, afhankelijk van de competenties waarover een student beschikt bij aanvang van de opleiding.

Bij voldoende deelnemers kan deze opleiding ook incompany worden gegeven. Neem voor meer informatie en de voorwaarden contact op via ons contactformulier.

Sluit

Lesdata

Lesdata

Start maart 2024
introductie: 5 februari 2024
11, 12 maart 2024 
25, 26 maart 2024 
8, 9 april 2024 
22, 23 april 2024 
13, 14, 15 mei 2024 
3 juni 2024 

Start oktober 2024
lesdata volgen later

Sluit

Certificering

Certificering

  • Deze opleiding is erkend door het College Zorgopleidingen (CZO). 
  • Het certificaat wordt behaald bij het afronden van EPA 1, 2, 3 en 4 op deskundigheidsniveau 4 en EPA 5 op deskundigheidsniveau 2.

    Het certificaat wordt door het CZO uitgegeven.

CZO logo

Aansluitend aan de opleiding kan de student doorstromen naar één van de uitstroomprofielen die wij aanbieden:

Sluit

Aanmelden

Duur
6 maanden
Startmoment(en)
maart 2024, oktober 2024
Opleidingstype
Opleiding
Kosten
€ 2985,00