mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Albeda Zet De Toon

Albeda Zet De Toon samen op weg naar de toekomst

In 2016 hebben we onze strategische visie Albeda Zet De Toon! gelanceerd. In 2021 was het hoog tijd voor reflectie: hebben we onze doelen bereikt? Wat vraagt de wereld om ons heen en -belangrijker- wat betekent dat voor de studenten en medewerkers van Albeda? Welke lessen hebben we geleerd in de afgelopen periode? Met deze inbreng en onze missie en kernwaarden komen we tot een herijking van Albeda Zet De Toon!, waarin we onze strategie bijstellen en toekomstbestendig maken. In dit document vertellen we wat onze reflectie heeft opgeleverd: de ingrediënten voor de herijking van onze strategische thema’s, met als uitkomst waar we onze focus op gaan leggen en hoe we daar de komende periode vorm aan geven.

Bekijk hier onze strategische visie Albeda Zet De Toon samen op weg naar de toekomst.

 

Downloads