mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

IC verpleegkundige

Intensive care verpleegkundige

Als Intensive care verpleegkundige verleen je verpleegtechnisch hoogwaardige zorg aan de zorgvrager in levensbedreigende situaties, waarbij je vitale functies bewaakt en overneemt. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisciplinair team op de IC. In dit team ben jij de spil die zorg draagt voor de begeleiding van de zorgvrager en diens naaste.

Inhoud

Inhoud

Centraal tijdens de opleiding staan beroepstaken die je uitvoert als Intensive Care verpleegkundige. Voor een volledig overzicht van deze beroepstaken verwijzen wij graag naar de website van het College Zorgopleidingen CZO.

Ons onderwijs sluit aan bij actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wordt aangeboden door middel van een breed palet aan werkvormen omdat wij ons beseffen dat iedereen een andere manier van leren heeft. Zo besteden wij zorgvuldig aandacht aan de student als individu en bevorderen de transfer van de theorie naar de praktijk. Samen met de praktijk werken we graag aan gekwalificeerde zorgprofessionals.

Ter voorbereiding op de lesdagen vragen wij de student om zich voor te bereiden door bijvoorbeeld het bekijken van webinars, beluisteren van podcasts of het schrijven van een ‘case based discussion’. Bij het samenkomen van de groep op school wordt vervolgens gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld scenariotraining en interactieve opdrachten om betekenis te geven aan opgedane kennis die aangeboden is in de voorbereiding. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten die allemaal werkzaam zijn in de beroepspraktijk als (gespecialiseerd) verpleegkundige. Een aantal lessen worden door intensivisten verzorgd.

Sluit

Doel

Doel

Na de vervolgopleiding Intensive care verpleegkundige kun je aan het werk op de IC afdeling van het ziekenhuis. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige verpleegkundig proces van volwassen zorgvragers.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met deze opleiding starten als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • erkend diploma tot verpleegkundige op niveau 4 of 5.
  • je hebt een opleidingscontract op een intensive care afdeling.

Aanbevolen wordt dat je minimaal 1 jaar praktijkervaring hebt als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Sluit

Praktische info

Praktische info

De opleiding tot IC verpleegkundige begint met de opleiding Basis acute zorg (BAZ) welke je afsluit met een landelijk erkend certificaat.

Vervolgens ga je verder met het uitstroomprofiel IC welke wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma.

De totale opleidingsduur is ongeveer 18 maanden, inclusief de BAZ opleiding.

De lessen worden overdag maar ook 's avonds gegeven, afhankelijk van de beschikbaarheid van de (gast)docenten.

Sluit

Lesdata

Lesdata

IC- uitstroomprofiel na Basis acute zorg opleiding
6, 7, 8 februari 2024
4, 5, 6, 7 maart 2024
26, 27, 28 maart 2024
23, 24, 25 april 2024
21, 22, 23 mei 2024
11, 12, 13 juni 2024
2, 3, 4 juli 2024
3, 4, 5 september 2024
 

Sluit

Diploma

Diploma

Deze opleiding is erkend door het College Zorgopleidingen (CZO). Het diploma wordt door het CZO uitgegeven.

CZO logo

Sluit

Aanmelden

Duur
18 maanden (totale opleidingsduur, inclusief BAZ opleiding)
Startmoment(en)
voorjaar 2024, najaar 2024
Opleidingstype
Opleiding
Kosten
€ 5245,00