Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk

Voor jou draait alles om mensen. Je wilt graag het verschil maken in het leven van anderen door ze zo goed mogelijk te ondersteunen. Kies je voor sociaal-pedagogisch werk dan leer je hoe je verschillende doelgroepen kunt ondersteunen. Van integrale kindcentra, buitenschoolse opvang tot ondersteuning via wijkteams bij werk, wonen en inkomen. Je kunt uit twee richtingen kiezen: sociaal werk of pedagogisch werk.

Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk in het kort
Opleidingen op niveau 3 en 4, innovatief in nieuwe werkvormen en leeromgevingen, aandacht voor nieuwe technologieën, onderwijs wordt in (nauwe) samenwerking met het werkveld ontwikkeld, studenten worden ingezet binnen Albeda, veel oog voor diversiteit, sociale en culturele verschillen.

Ontdek dit college