mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Dame met tablet

Onderwijs voor volwassenen

Een leven lang ontwikkelen is bij Albeda vanzelfsprekend. Via wendbaar, flexibel onderwijs met individuele leerroutes leidt Albeda toekomstgericht op. Dit kan door het volgen van een beroepsopleiding, cursus of training. Ook maatwerk en toegespitste in-company trainingen behoren tot de mogelijkheden. Altijd passend bij uw leerwensen of die van uw medewerkers. 

Hier vindt u meer informatie over het opleidingsaanbod voor volwassenen en de subsidieregelingen die wellicht van toepassing zijn.

Ons volwassenenonderwijs