mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Opleidingskosten

De kosten voor je opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld vast. Het lesgeld betaal je om je lessen te volgen en examens te doen. Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld.
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder, dan is het lesgeld voor studiejaar 2023/2024 € 1.357,- voor een bol-opleiding.
Voor een bbl-opleiding niveau 1 of 2 is dit € 270,- en voor een bbl-opleiding niveau 3 of 4 is dit € 654,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

Schoolbenodigdheden
Albeda stelt een basisuitrusting voor je opleiding beschikbaar. Daarnaast heb je om een opleiding te kunnen volgen bepaalde zaken nodig. Dat noemen we schoolbenodigdheden. Een belangrijk deel daarvan zijn boeken en licenties (= gebruiksrecht voor digitaal beschikbaar gesteld materiaal). Deze staan in je boekenlijst.

Je gaat een praktijkgerichte opleiding volgen en daarom heb je ook andere zaken nodig, zoals bijvoorbeeld een laptop, veiligheidsschoenen en soms zelfs een kostuum. Samen met de boekenlijst noemen we dat leermiddelenlijst.

Voordat je met de opleiding start krijg je van de opleiding te horen wat je precies nodig hebt. Het is de bedoeling dat je de zaken die op de leermiddelenlijst staan zelf aanschaft, hierbij staat aangegeven wanneer je deze moet aanschaffen.

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen ter verbreding of verdieping van je opleiding. Voor deze keuzedelen kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Je opleiding informeert je over de hoogte van deze kosten en in welk studiejaar je deze kosten gaat maken.

Daarnaast biedt de opleiding je de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal extra activiteiten, zoals excursies, reizen en schoolprojecten. Deze extra activiteiten vallen niet onder het standaardprogramma. Het is niet verplicht om hieraan deel te nemen. Als je mee wilt doen aan een extra activiteit dan zijn hier kosten aan verbonden. Die worden van te voren bekend gemaakt.

Tegemoetkoming in de schoolkosten: Albeda Studentenfonds
Maak jij je zorgen over de kosten voor je opleiding? Of kunnen je ouders/verzorgers deze niet betalen? Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er een regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij Albeda noemen we dit het Albeda Studentenfonds.
Hier lees je meer over het Albeda Studentenfonds

Hoe betaal je de opleiding / onderwijsbenodigdheden
Voor het volgen van je studie, ontvang je een rekening met de kosten van jouw opleiding. Lees hier wanneer je moet betalen en over de mogelijkheden van een betalingsregeling.