Opleidingskosten

De kosten voor je opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld vast. Het lesgeld betaal je om je lessen te volgen en examens te doen. Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen lesgeld.
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder, dan is het lesgeld voor studiejaar 2021/2022 € 1.216,- voor een bol-opleiding.
Voor een bbl-opleiding niveau 1 of 2 is dit € 253,- en voor een bbl-opleiding niveau 3 of 4 is dit € 612,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Tijdelijke verlaging van lesgeld
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig verlaagd. Dit jaar betalen bol-studenten geen € 1216 maar € 608 lesgeld. Bbl-studenten niveau 1 en 2 betalen geen € 253 maar €126,50 en bbl-studenten niveau 3 en 4 geen € 612 maar € 306. Ben je op 1 augustus nog geen 18? Dan betaal je nog geen lesgeld.

Meer informatie vind je op de website van DUO.

Schoolbenodigdheden
Albeda stelt een basisuitrusting voor je opleiding beschikbaar. Daarnaast heb je om een opleiding te kunnen volgen bepaalde zaken nodig. Dat noemen we schoolbenodigdheden. Een belangrijk deel daarvan zijn boeken en licenties (= gebruiksrecht voor digitaal beschikbaar gesteld materiaal). Deze staan in je boekenlijst.

Je gaat een praktijkgerichte opleiding volgen en daarom heb je ook andere zaken nodig, zoals bijvoorbeeld een laptop, veiligheidsschoenen en soms zelfs een kostuum. Samen met de boekenlijst noemen we dat leermiddelenlijst.

Voordat je met de opleiding start krijg je van de opleiding te horen wat je precies nodig hebt. Het is de bedoeling dat je de zaken die op de leermiddelenlijst staan zelf aanschaft, hierbij staat aangegeven wanneer je deze moet aanschaffen.

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen ter verbreding of verdieping van je opleiding. Voor deze keuzedelen kunnen aanvullende kosten in rekening gebracht worden. Je opleiding informeert je over de hoogte van deze kosten en in welk studiejaar je deze kosten gaat maken.

Daarnaast biedt de opleiding je de mogelijkheid om mee te doen aan een aantal extra activiteiten, zoals excursies, reizen en schoolprojecten. Deze extra activiteiten vallen niet onder het standaardprogramma. Het is niet verplicht om hieraan deel te nemen. Als je mee wilt doen aan een extra activiteit dan zijn hier kosten aan verbonden. Die worden van te voren bekend gemaakt.

Tegemoetkoming opleidingskosten
Ouders met een inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum kunnen voor hun kinderen onder de 18 jaar, die een bol-opleiding volgen, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van boeken en leermiddelen bij het Albeda Studentenfonds. Hier lees je meer informatie over deze ‘18min regeling’.

Hoe betaal je de opleiding / onderwijsbenodigdheden
Voor het volgen van je studie, ontvang je een rekening met de kosten van jouw opleiding. Lees hier wanneer je moet betalen en over de mogelijkheden van een betalingsregeling.