mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Jonge en oudere vrouw aan het wandelen
Vrouw doet boodschappen voor oudere vrouw
Vrouw kamt haren oudere vrouw
Schoenen aantrekken
Helpen met lopen

Dienstverlening zorg & welzijn

Vind je het leuk om met mensen te werken die een steuntje nodig hebben? Voel je goed aan wat mensen nodig hebben? Ben je zorgzaam en gastvrij? Ben je graag praktisch bezig en hou je van afwisseling? Dan is de opleiding Dienstverlening zorg & welzijn echt iets voor jou. De opleiding is veelzijdig en biedt je de kans op een diploma waar je veel kanten mee op kunt.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.
De opleiding bestaat uit een basisdeel met een oriëntatiefase, een profieldeel en twee keuzedelen.

De eerste 20 weken
Dienstverlening is een veelzijdige sector waar je verschillende kanten mee op kunt. In de eerste 20 weken van je opleiding krijg je lessen over de drie werkomgevingen:

 • Zorg & welzijn
 • Facilitaire dienstverlening
 • Sport & recreatie

De verdere informatie gaat over het profieldeel zorg en welzijn, maar je kunt na 20 weken ook overstappen naar een van de andere profieldelen.

In het profieldeel zorg & welzijn ga je twee dagen per week naar school. Daarnaast loop je drie dagen per week stage. Dit noemen we beroepspraktijkvorming (bpv). In de bpv werk je met de mensen om wie het gaat. Dit noemen we de doelgroep. Het zijn bijvoorbeeld ouderen, kinderen of mensen met een beperking. Tijdens de bpv word je begeleid.

Op school volg je theorie- en praktijklessen. De lessen gaan over het beroep. Je bereidt bijvoorbeeld een activiteit voor, je zet ruimtes klaar of je helpt mensen met hun persoonlijke verzorging of het huishouden. Naast de beroepsgerichte vakken krijg je de vakken Nederlands, rekenen, sport & spel en loopbaan & burgerschap.

Tijdens de opleiding volg je keuzedelen. Die sluiten aan op het werk in Rotterdam en omgeving. Dat maakt het makkelijker om werk te vinden of om door te leren op niveau 3.

Je studieloopbaanbegeleider (slb-er) ondersteunt je bij het volgen van de opleiding en geeft je advies over toekomstplannen, bijvoorbeeld een eventuele vervolgstudie.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Wat doe je?
Je werkt als helpende zorg & welzijn met mensen die in het dagelijkse leven hulp nodig hebben. Het is jouw werk om deze mensen te ondersteunen en te helpen bij de taken die ze (nog) niet zelf kunnen of moeten leren. Bij het ondersteunen werk je ook samen met verschillende mensen uit hun omgeving. Je hebt daarbij aandacht voor de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de mensen. Je houdt daarbij rekening met hun wensen,  behoeften, waarden, normen, religie en cultuur.

Waar kun je werken of stage lopen?
Je kunt op verschillende plaatsen werken. Bijvoorbeeld in een instelling, zoals een verpleeghuis, kleinschalige woonvoorziening of een dagbesteding voor ouderen of voor mensen met een beperking. Je kunt stage lopen bij mensen thuis (thuiszorg) via een leerwerkbedrijf of in de kinderopvang of op een basisschool. Om daar te werken moet je doorstromen naar de niveau 3 opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang.

Wat kun je verwachten?
Het werk van een helpende zorg & welzijn is afwisselend. Soms werk je ’s avonds of in het weekend. De sector zorg & welzijn verandert op dit moment snel. Mensen blijven bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen. Dat betekent dat mensen meer zelf moeten regelen, vaak digitaal. Dat is soms lastig voor ze. Jouw hulp kan hierbij nodig zijn. Ook komen er steeds meer technische hulpmiddelen in de zorg.

Door al deze veranderingen is het belangrijk dat ook jij je blijft ontwikkelen.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een basisberoepsopleiding (niveau 2) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als helpende zorg & welzijn werk je dagelijks met mensen. Je werkt goed samen in een team en hebt oog voor de mensen waarvoor je zorgt. Het is belangrijk dat je inlevingsvermogen hebt en goed naar de mensen kunt luisteren. Als je in de zorg werkt, moet je aandacht hebben voor de behoeften van de mensen die je helpt. Je houdt rekening met hun normen, waarden, religie en cultuur. Alles wat je doet heeft effect op mensen, dus het is nodig dat jij je bewust bent van wát je doet en waarom.

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van je werk. Ook sociale vaardigheden zoals je beroepshouding zijn belangrijk. Je ondersteunt mensen bij hun huishouden en bij taken die zij zelf niet (meer) kunnen uitvoeren. Je begeleidt ze door persoonlijke dagelijkse zorg, maar ook door een praatje te maken of door (sociale) activiteiten met hen te doen.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Verplichte kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 350 euro voor leermiddelen, licenties (inclusief verlenging). Naast deze bedragen betaal je ongeveer 500 euro voor een laptop. Als je al een goed werkende laptop hebt hoef je die niet aan te schaffen. 

Vrijwillige kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 100 euro voor activiteiten / keuzedelen.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

De intakeactiviteit waaraan je moet deelnemen om recht te behouden op toelating is de kennismakingsactiviteit. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Er is eventueel ook een 1-jarige bol variant van de opleiding. De mogelijkheden om daarvoor in aanmerking te komen worden bij de intake met je besproken.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Bij het vinden van een stageplaats krijg je ondersteuning van de opleiding.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt na de opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2 doorstromen naar een niveau 3 opleiding, zoals:

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Past het beroep van helpende zorg & welzijn toch niet helemaal bij je, maar wil je wel graag in de dienstverlening werken? Kijk dan eens bij deze opleidingen in de dienstverlening:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25498
Niveau
niveau 2
Traject
bol
Duur bol
1,5 tot 2 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo