mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Jonge vrouw wijst plaatje in boek aan.
Jonge man met twee kinderen op speeltoestel
Foto kinderdagverblijf
kinderen op speeltoestel

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Ben je dol op kinderen en geven ze je energie? Heb je een liefdevolle en warme uitstraling, maak je gemakkelijk contact en kun je goed zelfstandig werken?  Dan is de opleiding Pedagogisch medewerker echt iets voor jou! Op een speelse en leerzame manier bereid je kinderen voor op het basisonderwijs. 

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Aanmelden op niveau 4
Albeda wil studenten stimuleren om een opleiding op niveau 4 te doen. Ook het werkveld vraagt hierom. Daarom laten we iedereen starten met de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op niveau 4. Als tijdens de opleiding blijkt dat de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang op niveau 3 toch beter bij jou past, dan kun je ook dit diploma bij ons halen. Hier vind je meer informatie over de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Woon je in Rotterdam Zuid? Dan kun je aan het begin van je opleiding een startgarantie krijgen voor een baan in de kinderopvang. Dit wordt een AanDeBakgarantie genoemd.

Logo AandeBak-Garantie

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. Je leert hoe je kunt samenwerken en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op de ontwikkeling van het kind, welke activiteiten hier aan bijdragen en hoe je deze  organiseert. Ook leer je wat jouw rol in de opvoeding is, hoe je oudergesprekken moet voeren, hoe je een begeleidingsplan opstelt en hoe je zorgt voor de uitvoering van het dagprogramma. Daarnaast leer je meer over het bieden van huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen, bijvoorbeeld 'Expressief talent' of 'Werken met baby's'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Let op: taal in de kinderopvang is belangrijk!
In het kader van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) moeten vanaf 1 januari 2025 alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beschikken over het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken, luisteren en gesprekken voeren). Of je de opleiding dus op niveau 3 of 4 volgt, je hebt een voldoende nodig voor mondelinge taalvaardigheden.
Pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie moeten hier al eerder aan voldoen (2023). Bovendien moeten zij ook voor leesvaardigheid beschikken over niveau 3F.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je wordt opgeleid om te werken met jonge kinderen op alle niveaus tot aan de basisschool en in de tussen- en buitenschoolse opvang. Als pedagogisch medewerker werk je in een team, je werkt in overleg met ouders en/of vervangende opvoeders en je werkt samen met verschillende hulpverleners.

Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in:

 • een integraal kindcentrum;
 • een kinderdagverblijf;
 • een peuterspeelzaal;
 • de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (bso).
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben

Welke vaardigheden moet je hebben

Als pedagogisch medewerker werk je met kinderen. Hierbij speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Je bent een rolmodel en je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werk later goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je betrokken bent, dat je je goed kunt inleven in de kinderen, dat je voor jezelf en anderen opkomt, dat je eerlijk bent en dat je er netjes uitziet.

Als pedagogisch medewerker zorg je ervoor dat alle kinderen en ouders zich thuis voelen. Dit doe je door respectvol met de kinderen om te gaan en door rust uit te stralen. Je kunt dingen makkelijk bespreekbaar maken en je kunt soepel omgaan met onverwachte situaties. Ook is het belangrijk dat je voorzichtig om kunt gaan met vertrouwelijke informatie.

Je denkt regelmatig na over hoe het gaat in je werk en wat je nog bij kan leren. Tot slot is het heel belangrijk dat je hygiënisch en veilig werkt.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 

In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 

Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 415 euro. 

 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 16 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Allereerst word je (samen met je ouders/verzorgers) uitgenodigd voor een intakegesprek. Je ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze intakeprocedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Natuurlijk kies je bij ons niet alleen voor een opleiding, maar vaak ook voor een bepaalde locatie. Het kan voorkomen dat locaties vol raken. In dat geval word je op een andere Albeda locatie ingedeeld. Tijdig inschrijven vergroot je kans om geplaatst te worden op de locatie van jouw eerste keus.

Sluit

Leerwerk - en stagebedrijven

Leerwerk - en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl. Daar vind je ook informatie over een stage in het buitenland.

Daarnaast vind je meer informatie op https://www.albeda.nl/internationalisering.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar een opleiding op mbo-niveau 4.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25696
Niveau
niveau 3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo

Student vertelt

Alle blogs