mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Drie mensen, twee vrouwen en een man zitten aan tafel en praten met elkaat
Man zit op een bank
Vrouw praat met gehandicapt meisje in rolstoel
Mensen in een woongroep zitten aan de eettafel
Jonge man doet spelletje met ouderen

Begeleider maatschappelijke zorg

Wil je iets betekenen voor mensen die hulp nodig hebben en wil je werken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, in de psychiatrie, de opvang van dak- en thuislozen of in de crisisopvang? Lijkt het je leuk om mensen te begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken? Hou je van snel wisselende omstandigheden? Ben je geduldig en sta je stevig in je schoenen? Dan is de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg echt iets voor jou!

Heb je al ervaring (en diploma's) in de sector zorg of welzijn dan kun je dit traject misschien ook verkort doen. Lees hierover meer onderaan bij 'meer info over deze opleiding'.

Logo AandeBak-Garantie

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.

Als begeleider maatschappelijke zorg werk je altijd methodisch. Dit houdt in;

 • dat je zorgvuldig de beginsituatie van de cliënt in kaart brengt;
 • vervolgens zijn ondersteuningsvragen formuleert;
 • samen met de cliënt doelen formuleert;
 • een plan van aanpak maakt en uitvoert;
 • het plan evalueert en waar nodig bijstelt.

We onderzoeken met elkaar welke ondersteuningsvragen cliënten kunnen hebben t.a.v. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en het invullen van de dagbesteding en hoe je hen hier zo goed mogelijk in kan ondersteunen.

Het veranderproces bij cliënten staat in jouw werk centraal, hoe je cliënten hierin ondersteunt en motiveert staat bespreken we tijdens de lessen. Hiervoor is het belangrijk dat je kan samenwerken met verschillende betrokkenen.

De doelgroepen waarmee je kunt werken zijn divers en complex, hiervoor is het belangrijk dat je voortdurend blijft werken aan jouw eigen professionaliteit. We leren je dan ook hoe je jouw eigen deskundigheid kunt blijven ontwikkelen. Tevens leer je hoe je adequaat kunt omgaan met crisissituaties.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je studievoortgang.

Verkort traject 
Welzijnswerkers, medewerkers in de zorg of maatschappelijke zorg die een deel van de opleiding eerder hebben gedaan en daar bewijzen van hebben kunnen mogelijk een verkorte opleiding volgen. Dit geldt ook voor studenten met afgebroken opleiding binnen SPW 3&4, VIG, VIG/MZ, MZ 3&4.
Je kunt dan instromen in het eerste, tweede of derde leerjaar. Met die bewijzen kan je vrijstelling krijgen op onderwijs, zodat je bepaalde vakken of onderdelen niet hoeft te volgen. Je moet wel alle examens doen. De duur en de kosten van je opleiding zijn afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je krijgt.

Om deze opleiding te kunnen volgen moet je in aanmerking kunnen komen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voordat je opleiding begint krijg je op school te horen hoe het aanvragen van een VOG werkt. Ook kan het voorkomen dat je voor een stageplek een inenting tegen hepatitis B nodig hebt om aan het werk te kunnen gaan.

Dunya traject
Iedereen verdient een kans om in de zorg te werken. Het Dunya traject maakt dit mogelijk. Dus ben jij pas in Nederland of al een tijdje én je wilt graag je diploma behalen? Lees hier dan meer over het Dunya traject. Je staat er niet alleen voor, we doen het samen.

Leerwerkplek klas
Kies jij voor de bol-opleiding op locatie Alexanderlaan? Leer jij liever in de praktijk? Pak dan deze unieke kans en meld je aan voor de Leerwerkplek klas in het eerste jaar! De theorie op wordt gecombineerd met de zorg voor ouderen in verpleeghuis De Burcht van de Lelie zorggroep. Een extra waardevolle en leerzame ervaring! Neem voor meer info contact op met mevrouw S. Beijer, docent en coördinator Leerwerkplek leren via [email protected]

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als begeleider maatschappelijke zorg kun je bijvoorbeeld aan de slag in:

 • de gehandicaptenzorg;
 • de thuiszorg;
 • een activiteitencentrum;
 • een verslavingskliniek;
 • een psychiatrische kliniek;
 • een asielzoekerscentrum;
 • een verpleeghuis.

Een begeleider specifieke doelgroepen kan zowel in de intra- als extramurale zorg werken.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als begeleider maatschappelijke zorg speel je een grote rol in het leven van chronisch zieken, mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of eenzame ouderen, mensen met psychische of psychiatrische problemen. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt. Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken.

In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, je grenzen goed kunt bewaken en overeind blijft in conflictsituaties. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen. In lastige situaties kun jij degene zijn die snel een oplossing bedenkt en deze kunt verantwoorden.

Verder is het belangrijk dat je er netjes uitziet, dat je goed kunt plannen en organiseren en dat je informatie over de cliënten goed begrijpt zodat je hen, je collega's of andere betrokkenen advies kunt geven. Daarbij is het nodig dat je je mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Verplichte kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 500 euro voor leermiddelen, licenties (inclusief verlenging). N
aast deze bedragen betaal je ongeveer 500 euro voor een laptop. Als je al een goed werkende laptop hebt hoef je die niet aan te schaffen. 


Vrijwillige kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 100 euro voor activiteiten / keuzedelen.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Als je de opleiding wilt starten in februari
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij een positief gesprek word je geïnformeerd over de verplichte intake-activiteiten waar je aan deel moet nemen. Aanmeldingen na 17 december worden alleen in behandeling genomen mits er plaats is op één van de opleidingslocaties.”

Intake
​Tijdens het eerste intakegesprek ontvang je informatie over de vorm, inhoud en planning van de verplichte intakeactiviteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op  stagemarkt.nl. 


AanDeBak-garantie
Deze opleiding doet mee met de AanDeBak-garantie. Klik hier voor meer informatie.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien ook bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
23312
Niveau
niveau 3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo