mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Doorstroomprogramma pabo

Meer mbo-talent naar de pabo!

Studeer je dit jaar af op mbo-4 niveau en wil je graag naar de pabo? Dan moet je één of meer toelatingstoetsen behalen om toegelaten te worden. Je kennis van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek wordt hiermee getoetst.
Op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je informatie om via zelfstudie aan de slag te gaan.

Korte cursussen ter voorbereiding
De drie pabo’s in Rotterdam bieden je de mogelijkheid om een korte cursus te volgen voor elk vak dat getoetst wordt bij de landelijke toelatingstoetsen. Als je, naast zelfstudie ook behoefte hebt aan een korte online cursus, met een vakinhoudelijke docent en contact met anderen die zich op de toetsen voorbereiden, zijn deze cursussen iets voor jou. Het is de bedoeling dat je de gehele cursus waar je je voor hebt aangemeld volgt. Tijdens de onlinebijeenkomsten ga je met de docent in vogelvlucht door de inhoudelijke stof die je moet kennen voor de toetsen. 

Meer informatie vind je via de website Goed voorbereid naar de pabo.