Excellentiejaar interdisciplinair performer

Voor acteurs die zich extra willen verdiepen en specialiseren hebben wij het excellentiejaar interdisciplinair performer ontwikkeld. Het excellentiejaar biedt ruimte voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling richting een hbo kunstopleiding of het werkveld. Denk hierbij aan ondernemerschap, eigenaarschap, reflecteren én uitbreiden van het culturele cv.

De opleiding is dit jaar door de MBO Keuzegids uitgeroepen tot Topleiding.

 Topopleiding 2021

  

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In het excellentiejaar wordt extra aandacht gegeven aan interdisciplinair werken. Het theatervak vraagt in toenemende mate om acteurs die via verschillende theaterdisciplines kunnen performen.  Een acteur moet zijn zang- en spreekstem, zijn fysiek en zijn muzikaliteit kunnen inzetten op het toneel om zijn verhaal te vertellen. Als student krijg je een groot en gevarieerd aanbod aan diverse stijlen op het gebied van spelen, performen, zingen, spreken, dansen en bewegen.

Het excellentiejaar kent een geheel eigen lesprogramma. Dit staat los van de andere leerjaren van de MBO Theaterschool. Daardoor krijg je een verdiepend lesprogramma aangeboden en train je in alle vakgebieden (zowel de zwakkere als de sterke vakken). Daarnaast krijg je een eigen ‘budget’ om je  curriculum deels zelf samen te stellen. Je kan lessen ‘inkopen’ op het vakgebied waarop je extra nadruk zou willen leggen. Ook kan je dit budget inzetten om juist andere (mogelijke) talenten verder te ontwikkelen die jouw kansen op de arbeidsmarkt of de doorstroom naar het hbo kunstvakonderwijs versterken. Denk daarbij aan (theater)teksten leren schrijven, dramaturgie, didactiek, taalonderwijs, theatermaken enzovoort.

 

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het excellentiejaar is bedoeld voor studenten die reeds een mbo diploma Artiest (profiel Acteur) in bezit hebben of in bezit zijn van een havo of vwo diploma van een school met theater als onderdeel van het curriculum. Je hebt dus een stevige achtergrond in theater nodig. In het excellentiejaar volg je namelijk een verkorte opleiding. Je kunt in 1 jaar een diploma op mbo niveau 4 behalen, namelijk Artiest profiel Musicalperformer.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Neem voor meer informatie en/of de inschrijfprocedure contact op met [email protected] of bel 010 211 00 50

Sluit

Aanmelden

Crebo
25496
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
1 jaar

Neem voor meer informatie en/of de inschrijfprocedure contact op met [email protected] of bel 010 211 00 50.