mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Acteur
Acteurs buiten
Actrice op podium
Albeda-studenten tijdens een uitvoering van een theatershow
Groep studenten tijdens show op podium

Acteur

Jij wilt van theater je vak maken. Je wilt acteren, bewegen en zingen. Je hebt lef, staat open voor nieuwe ervaringen en je bent super gemotiveerd.

Bij de opleiding Acteur leg je in drie jaar tijd een sterke basis als acteur én leer je om zelf aan de slag te gaan als theatermaker. Begeleid door professionals uit de theaterwereld werk je aan je vaardigheden als acteur. Dat doe je binnen de lessen maar vooral ook door veel te spelen, bijvoorbeeld in co-producties met onze professionele partners en binnen ons eigen theatergezelschap Vers Vlees.

Na de driejarige opleiding tot acteur kun je jezelf nog een jaar verder ontwikkelen binnen het excellentiejaar. Dit is een extra opleiding van een jaar tot Interdisciplinair Performer. Na de opleiding(en) bij Albeda MBO Theaterschool, kun je doorstromen naar een hbo-theateropleiding of direct als acteur aan de slag.

Keuzegids mbo topopleiding 2017 Keuzegids mbo topopleiding 2018 Keuzegids mbo Topopleiding 2019   Topleiding Mbo keuzegids 2020   Topopleiding 2021    Topopleiding 2022

Eens in de vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn opleidingen. Recent heeft dit onderzoek bij de opleiding Acteur plaatsgevonden en het resultaat is ronduit fantastisch. Met recht mogen we trots zijn op de beoordeling van de Inspectie over onze opleiding, deze is namelijk met goed beoordeeld!

De Inspectie vond de volgende punten opvallend goed aan de opleiding Acteur:
- Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student en de professionele ontwikkeling.
- De aandacht voor zelfreflectie in het lesprogramma.
- De veilige leeromgeving.
- De uitzonderlijke positie van de Albeda MBO Theaterschool en de unieke samenwerkingen met het werkveld en partners.
- Het gehele alumni beleid en met name hoe verbonden alumni zijn met de opleiding.

Zie hier het volledige inspectierapport over Albeda.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De driejarige opleiding tot acteur volg je aan de Albeda MBO Theaterschool. Je gaat vijf dagen naar school en loopt regelmatig stage. 

Algemeen 
De driejarige opleiding tot acteur volg je bij Albeda MBO Theaterschool, een unieke samenwerking tussen Albeda en Hofplein Rotterdam. Bij Albeda MBO Theaterschool ga je vijf dagen per week naar school en loop je regelmatig stage; wij bieden 100% stagegarantie. Na deze drie jaar krijg je de mogelijkheid je verder te ontwikkelen binnen een eenjarig excellentieprogramma tot Interdisciplinair Performer. Je ontvangt dan een extra diploma.

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van tien weken. Binnen zo’n periode werk je aan een project. De eerste acht weken van elk blok staan in het teken van leren, onderzoeken, ontwikkelen en groeien. Week 9 van elk blok is de productie- en presentatieweek en in week 10 evalueren en reflecteren we op wat je in die periode hebt onderzocht en ontwikkeld. Van daaruit formuleren we (nieuwe) leerdoelen voor het daaropvolgende blok.

Het eerste leerjaar
In het eerste leerjaar is alles gericht op het ontwikkelen van een sterke basis. Je leert te werken vanuit een open en nieuwsgierige leerhouding en vanuit de kracht en energie van een groep. Plezier hebben in het (toneel)spelen en gebruik maken van je fantasie en verbeelding zijn hierin erg belangrijk. Er wordt in het eerste jaar ook flink gewerkt aan je lichaam. Je gaat opzoek naar jouw bewegingstaal. Er wordt gewerkt aan je discipline, concentratie, energiebeheer en verbeelding via dans. Jouw andere belangrijke instrument als acteur is je stem. Via de zanglessen kom je in aanraking met muzikaal gebruiken maken van je stem. In de stemlessen leer je hoe je op een goede en gezonde manier gebruik kan maken van je stem.

Het tweede leerjaar
In het tweede leerjaar ga je meer de diepte in. Je leert te ‘spelen vanuit de betekenis’. Natuurlijk blijf je ook werken aan je techniek op het gebied van spel, dans & beweging en zang & stem. Daarnaast staat het tweede leerjaar vooral in het teken van doen, ontdekken en samenwerken. Dit komt allemaal aan het einde van jaar samen in een bijzonder project: het RoMa project. Je gaat in kleine groepjes een eigen voorstelling maken samen met regiestudenten van de Toneelacademie Maastricht. Je werkt ook met de studenten theatertechniek en theatervormgeving aan deze voorstellingen. De voorstelling speel je voor publiek in Rotterdam én op de Toneelacademie Maastricht!

Het derde leerjaar
In het derde leerjaar word je acteur bij theatergezelschap Vers Vlees! Dit is het eigen theatergezelschap van de MBO Theaterschool. In dit theatergezelschap zit je met de 4e jaars studenten van theatertechniek en theatervormgeving. De MBO theaterschool is de enige mbo opleiding in Nederland met een eigen theatergezelschap bestaande uit acteurs, technici én vormgevers! Met Vers Vlees maak en produceer je drie voorstellingen en maak je een eigen solovoorstelling. Het maken van de voorstellingen doe je met professionele regisseurs. En bij je solo word je begeleid door acteurs en theatermakers uit het vak. Daarnaast leer je workshops te geven aan anderen. Het derde jaar is ook het jaar van de examens. Je doet examen in Nederlands, rekenen en Engels. De voorstellingen van Vers Vlees gelden ook als examens.

Algemene vakken
Naast de specifieke lessen gericht op jouw ontwikkeling als Acteur, krijg je tijdens je gehele studieperiode ook lessen zoals Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, teamwork en theateroriëntatie. Ook is er veel aandacht voor jouw studieloopbaanontwikkeling (slb). Tijdens deze lessen leer je grip te krijgen op jouw eigen ontwikkeling, leer je over eigenaarschap van jouw eigen leven en ga je je een beeld vormen wat je na je studie wil gaan doen. 

Stages 

 • Jaar 1 diverse snuffelstages
 • Jaar 2 interne stage (10 weken) – project RoMa
 • Jaar 3 interne stage ( 3 x 10 weken) – TG Vers Vlees

De stages verlopen via Stichting Productiehuis Theaterschool Rotterdam; dit is het eigen productiehuis van de MBO Theaterschool. Naast deze gegarandeerde stages kan het ook gebeuren dat je als acteur mee mag spelen in een voorstelling bij een externe organisatie. Denk hierbij aan organisaties als Bos Theaterproducties, MAAS Theater en Dans, RO Theater en andere gerenommeerde gezelschappen. Of je stage nu in het eigen productiehuis of extern is, je gaat hoe dan ook veel ervaring op doen als acteur door te spelen in voorstellingen.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Na het afronden van de opleiding kun je je verder ontwikkelen op een van de hbo theateropleidingen in Nederland. Tijdens de opleiding krijg jij inzicht in waar jouw interesses en kwaliteiten liggen. Dit kan in het acteren, dansen, zingen, lesgeven, theatermaken/regisseren of mime of een combinatie daarvan. Afgestudeerde studenten van de MBO Theaterschool stromen uit naar alle mogelijke vervolgopleidingen in die richtingen. De MBO Theaterschool vormt een belangrijke brug tussen het vmbo en het hbo onderwijs.

Daarnaast kun je natuurlijk ook aan de slag gaan als acteur of entertainer bij een van de vele organisaties en gezelschappen dat Nederland rijk is. Ook kun je als zelfstandig ondernemer aan het werk als theatertrainer en/of rollenspelacteur of het verzorgen van workshops op scholen, bedrijven of andere plekken.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Albeda MBO Theaterschool leidt open, maatschappelijk betrokken jonge mensen op die boeiend zijn om naar te kijken en te luisteren. Tijdens je opleiding moet je je open durven stellen voor nieuwe ervaringen en onbekende werelden. Durven te stralen én te falen. Jij bent immers de regisseur van je eigen leren en leven. Je hoeft dan ook niet alles te kunnen als je begint. Maar je moet wel alles uit jezelf en de opleiding willen halen, een enorme drive hebben. Daarbij mag je van je docenten verwachten dat zij alles uit zichzelf halen om jou te voeden, inspireren, bevragen en uit te dagen. Samen zoeken jullie naar antwoorden op vragen als 'Wie ben ik, wat wil ik bereiken en hoe kom ik daar?' Beleving, passie, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline, ondernemingsgeest en zelfvertrouwen zijn dé factoren om te ontwikkelen en te leren.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor het eerste jaar van de opleiding ben je ongeveer 210 euro kwijt aan boeken en readers.

Vrijwillige kosten
Om deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten betaal je voor de gehele opleiding ongeveer 1.550 euro.  Hieronder vallen bijvoorbeeld een schoolreis naar Berlijn, een schoolreis/tournee naar Engeland, bezoek aan voorstellingen/festivals, gebruik van studio's en theaterzalen buiten schooltijd en een afstudeeretentje met je ouders/verzorgers erbij.
Deelname is niet verplicht maar wel aan te bevelen in het kader van ondernemerschap en eigen ontwikkeling.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Per jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus) voor deze opleiding. Voor aankomend schooljaar zijn dat 30 plaatsen. De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor deze opleiding. Tot 1 april is minimaal 50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs.
Let op: wanneer de opleiding vol is, kun je alleen nog inschrijven en aanmelden voor de wachtlijst. Als er na 1 april nog plaats is, worden de studenten die op de wachtlijst staan alsnog uitgenodigd voor een intake. Als er nog plaats is en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en aanvullende eisen dan kun je alsnog geplaatst worden.

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).


Om daadwerkelijk te worden aangenomen, doe je mee aan een selectieprocedure waarbij we kijken naar jouw creatieve en artistieke aanleg én of jij voldoende fysiek en technisch vermogen hebt om kunstuitingen te kunnen uitvoeren (acteren, dansen, zingen). 

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je een 2e voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw 2e voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw 2e voorkeur te gaan.

Voorselectie
Wanneer je je hebt ingeschreven vóór 1 april ontvang je een opdracht. Deze opdracht moet je voor de gestelde deadline hebben ingeleverd om in aanmerking te komen voor een plek in de live-audities

Audities
Er zijn live audities op onderstaande data. Zet deze data alvast in je agenda!  
Je dient beschikbaar te zijn op alle selectiedagen. Houd de volledige dag beschikbaar. Je ontvangt begin april de definitieve planning.

1e auditieronde
Je wordt op een van de volgende dagen ingedeeld:
Dinsdag 16 april,
 woensdag 17 april, donderdag 18 april 2024
Deze dag volg je workshops waarin acteren, dansen en zingen aan bod komen. Aan de hand van deze workshops wordt bepaald of je doorgaat naar de volgende auditieronde. 

2e auditieronde  
Zaterdag 20 april 2024, 08.30 – 19:00 uur
Op deze dag volg je 4 verschillende workshops op het gebied van acteren, theater maken, dans en zang. Elke workshop duurt ongeveer 1,5 uur. Op basis van deze workshops wordt bepaald of je doorgaat naar de volgende auditieronde. 
 

3e auditieronde
Zondag 21 april 2024, 08.30 – 19:00 uur
Op deze dag volg je2 theaterworkshops,voerje een groepsgesprek over theater en speel je een eigen gemaakte korte solo. Ook heb je een kort intakegesprek. Aan het einde van de dag wordt de definitieve selectie bepaald. 

In verband met de intensieve selectieprocedure is het niet mogelijk om op een ander moment deel te nemen aan de selectieprocedure dan hierboven omschreven.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Naast de externe stages word je als acteur onderdeel van Theatergezelschap Vers Vlees.  Deze interne stage verloopt via Stichting Productiehuis Theaterschool Rotterdam, dit is het eigen productiehuis van Albeda MBO Theaterschool.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Ben je nog niet uitgeleerd? Denk dan eens aan hbo-toneelscholen, conservatoria, dansacademies. Als je nog verder wilt leren, kun je doorstromen naar verschillende hogescholen, zoals:

Artez Hogeschool voor de Kunsten:

 • Opleiding Acteur
 • Opleiding Docent Theater

HKU hogeschool voor de kunsten in Utrecht

 • Opleiding Acting

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

 • Acteren op de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie
 • Opleiding Mime
 • Opleiding Theaterdocent

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK)

 • Opleiding Docent Theater

Toneelacademie Maastricht

 • Opleiding Theatraal Performer
 • Opleiding Acteur
 • Opleiding Regisseur

Royal Welsh college of music and drama in Cardiff Engeland

 • Opleiding Acteur

HKU

 • Opleiding Docent Theater

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

 • Opleiding Regie

Codarts Hogeschool voor de kunsten

 • Docent dans
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Is dansen je passie en heb je hier talent voor? Kijk dan eens bij de opleiding Allround danser.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25651
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo