mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Speeltoestel
spelen in speeltuin
Student en kinderen buiten spelen

Onderwijsassistent

Interesse in het onderwijs? Ontdek de opleiding Onderwijsassistent. Als onderwijsassistent bied je ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Je bent hun observator, mentor en helpt hen bij problemen. Onverwachte situaties schrikken je niet af. Je werkt samen met docenten aan lesvoorbereiding en hebt zelf ook lesgevende taken, af en toe voor kleine groepen en soms voor de hele klas. Bovendien speel je een rol in de taalontwikkeling van leerlingen.

Wat leer je bij deze opleiding?
Je leert veel over pedagogisch handelen: wat is jouw eigen houding als leraar/docent, hoe geef je aandacht aan de leerlingen, hoe maak je verbinding? Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan didactiek: op welke manier geef je het beste les. Verder bieden we veel ruimte voor je eigen creativiteit. Je kunt deze opleiding ook volgen bij de Leerwerkplaats bij Kind en Onderwijs. Je vindt hier meer informatie over deze leerwerkplaats.

Versnellen is mogelijk
Bij deze opleiding is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Wij kijken samen met jou wat je nodig hebt en in welk tempo. Misschien is het zelfs mogelijk om jouw opleiding versneld te volgen.

Vervolgopleidingen
Deze opleiding sluit naadloos aan op de pabo, lerarenopleiding of een associate degree. Voor meer informatie over vervolgmogelijkheden kun je hieronder kijken bij het blokje vervolgopleidingen.

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. 

Je leert hoe je kunt samenwerken  en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op het voorbereiden en uitvoeren van lesactiviteiten in de praktijk. Dit doe je altijd in overleg met de leraar. We gaan in op wat er nog meer komt kijken bij dit werk, bijvoorbeeld coördinatie en begeleiding van activiteiten buiten de lessen om of administratie.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen, bijvoorbeeld 'Expressief talent' of 'Onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als onderwijsassistent voer je taken uit in en om de klas. Je helpt bij de voorbereiding van de lessen en voert soms onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Je begeleidt en stimuleert de leerlingen waar dat nodig is.  

Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in:

  • het primair onderwijs;
  • de kinderopvang en/of de buitenschoolse opvang;
  • het speciaal onderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

  • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
  • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
  • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
  • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Je bent sociaal, begripvol en je kunt goed communiceren. Je geniet van het begeleiden en motiveren van kinderen en/of jongvolwassenen tijdens hun leerproces.

Wanneer het onverwachte gebeurt, blijf je kalm en sta je stevig in je schoenen. Je bent betrouwbaar, flexibel en probleemoplossend. Je luistervaardigheden zijn scherp, en je straalt rust en stabiliteit uit. Leerlingen voelen zich op hun gemak om naar je toe te komen met vragen en problemen. Je bent niet alleen een begeleider, maar ook een voorbeeld in je gedrag.  

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2024/2025.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1419,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 

In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 

Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro. 

 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 10 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Allereerst word je (samen met je ouders/verzorgers) uitgenodigd voor een intakegesprek. Je ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze intakeprocedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Natuurlijk kies je bij ons niet alleen voor een opleiding, maar vaak ook voor een bepaalde locatie. Het kan voorkomen dat locaties vol raken. In dat geval word je op een andere Albeda locatie ingedeeld. Tijdig inschrijven vergroot je kans om geplaatst te worden op de locatie van jouw eerste keus.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl. Daar vind je ook informatie over een stage in het buitenland.

Daarnaast vind je meer informatie op https://www.albeda.nl/internationalisering.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma Onderwijsassistent op zak kun je gaan werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Je kunt ook aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.
Wil je naar de Pabo, dan kun je een keuzedeel volgen waarmee je goed bent voorbereid. Daarnaast bieden de drie pabo’s in Rotterdam je de mogelijkheid om een korte cursus te volgen. Bekijk hier de informatie hierover.

Je kunt met het diploma ook doorstromen naar een associate degree traject (Ad), bijvoorbeeld: Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Dit is een 2-jarige studie op het hbo. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor.

Sluit

Aanmelden

Crebo
25698
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo