Onderwijsassistent

Vind jij het interessant om met kinderen en (jong)volwassenen te werken? Wil jij leerlingen helpen, hen observeren en eventuele problemen signaleren? Schrik jij niet van onverwachte situaties? Dan is de opleiding Onderwijsassistent iets voor jou.

Voor een onderwijsassistent is een dag nooit hetzelfde. Je begeleidt en stimuleert leerlingen die dat nodig hebben. Je helpt de docent bij de voorbereiding van de lessen en voert onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Ook speel je een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen.

Deze opleiding sluit goed aan op de pabo, de lerarenopleiding of een associate degree traject. Kijk bij vervolgopleidingen voor meer informatie. 

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Onze open dagen gemist? Bekijk hier de presentaties en filmpjes over onze opleidingen.

 

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. 

Je leert hoe je kunt samenwerken  en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op het voorbereiden en uitvoeren van lesactiviteiten in de praktijk. Dit doe je altijd in overleg met de leraar. We gaan in op wat er nog meer komt kijken bij dit werk, bijvoorbeeld coördinatie en begeleiding van activiteiten buiten de lessen om of administratie.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen, bijvoorbeeld 'Expressief talent' of 'Onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als onderwijsassistent voer je taken uit in en om de klas. Je helpt bij de voorbereiding van de lessen en voert soms onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Je begeleidt en stimuleert de leerlingen waar dat nodig is.  

Je kunt bijvoorbeeld terechtkomen in:

  • het primair onderwijs;
  • de kinderopvang en/of de buitenschoolse opvang;
  • het speciaal onderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

  • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
  • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
  • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
  • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als onderwijsassistent werk je met jonge mensen of volwassenen. Je bent sociaal en begripvol en je kunt goed communiceren. Je houdt ervan om met mensen te werken, om ze te motiveren en om ze te begeleiden tijdens hun leerproces.

Je kunt je goed staande houden als er iets onverwachts gebeurt. Bovendien ben je betrouwbaar, flexibel en oplossingsgericht. Daarnaast moet je goed kunnen luisteren. Je straalt rust en stabiliteit uit, waardoor leerlingen graag bij je komen met vragen en eventuele problemen. Je bent een rolmodel en je gedraagt je hier ook naar.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Overige verplichte kosten 

In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 

Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro. 

 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 10 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Allereerst word je (samen met je ouders/verzorgers) uitgenodigd voor een intakegesprek. Je ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze intakeprocedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Natuurlijk kies je bij ons niet alleen voor een opleiding, maar vaak ook voor een bepaalde locatie. Het kan voorkomen dat locaties vol raken. In dat geval word je op een andere Albeda locatie ingedeeld. Tijdig inschrijven vergroot je kans om geplaatst te worden op de locatie van jouw eerste keus.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl. Daar vind je ook informatie over een stage in het buitenland.

Daarnaast vind je meer informatie op https://www.albeda.nl/internationalisering.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma Onderwijsassistent op zak kun je gaan werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Je kunt ook aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.
Wil je graag naar de pabo? Dan is het mbo-pabo doorstroomprogramma iets voor jou! Voor meer informatie kun je ook kijken op mbopabo.nl.

Je kunt met het diploma ook doorstromen naar een associate degree traject (Ad), bijvoorbeeld: Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Dit is een 2-jarige studie op het hbo. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Wil je wel met kinderen werken, maar niet als onderwijsassistent? Of zoek je het liever in de sportieve hoek? Misschien zijn onderstaande opleidingen iets voor jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25698
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2022