mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Drie mensen aan een tafel
Man zittend op een bank
Begeleider duwt rolstoel met gehandicapt meisje
Gehandicapte man kijkt naar camera
Oudere vrouw eet aan tafel

Begeleider maatschappelijke zorg

Wil je iets betekenen voor mensen die ondersteuning nodig hebben en wil je werken in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, in de psychiatrie, de opvang van dak- en thuislozen of in de crisisopvang? Lijkt het je leuk om mensen te begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken? Hou je van snel wisselende omstandigheden? Ben je onderzoekend, geduldig en sta je stevig in je schoenen? Dan is de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg echt iets voor jou!

Heb je vragen over deze opleiding, dan kun je elke donderdag tussen 13.30 en 14.30 uur aansluiten bij het online vragenuur. Online vragenuur MZ BBL.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding werk je drie á vier dagen per week in de beroepspraktijk en ga je één dag in de week naar school waar je je gaat verdiepen in de theorie die je vervolgens weer in de praktijk kunt toepassen.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

Wat leer je tijdens deze opleiding?
Uiteraard kunnen we niet alles vangen in dit stukje tekst, maar dit geeft wel een goed beeld van onze opleiding.

Als begeleider maatschappelijke zorg werk je altijd methodisch, dit houdt in:

 • dat je zorgvuldig de beginsituatie van de cliënt in kaart brengt;
 • vervolgens zijn ondersteuningsvragen formuleert;
 • samen met de cliënt doelen formuleert;
 • een plan van aanpak maakt;
 • het plan weet uit te voeren;
 • het plan evalueert en waar nodig bijstelt.

We onderzoeken met elkaar welke ondersteuningsvragen cliënten kunnen hebben t.a.v. de persoonlijke verzorging, wonen en huishouden en het invullen van de dagbesteding en hoe je hen hier zo goed mogelijk in kan ondersteunen.

Het veranderproces bij cliënten staat in jouw werk centraal, hoe je cliënten hierin ondersteunt en motiveert bespreken we tijdens de lessen. Hiervoor is het belangrijk dat je kan samenwerken met verschillende betrokkenen.

De doelgroepen waarmee je kunt werken zijn divers en complex, hiervoor is het belangrijk dat je voortdurend blijft werken aan jouw eigen professionaliteit. We leren je dan ook hoe je jouw eigen deskundigheid kunt blijven ontwikkelen.

Tevens leer je hoe je adequaat kunt omgaan met crisissituaties.

Als begeleider maatschappelijke zorg voer je taken uit gerelateerd aan maatschappelijke zorg en begeleid je nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel of hoe je jezelf kunt opstellen in je werk. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie..

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Klik hier voor meer informatie over het reguliere traject.

Om deze opleiding te kunnen volgen moet je in aanmerking kunnen komen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voordat je opleiding begint krijg je op school te horen hoe het aanvragen van een VOG werkt. Ook kan het voorkomen dat je voor een stageplek een inenting tegen hepatitis B nodig hebt om aan het werk te kunnen gaan.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als begeleider maatschappelijke zorg kun je bijvoorbeeld aan de slag in:

 • de gehandicaptenzorg;
 • een instelling waar cliënten beschermd begeleid wonen;
 • de thuiszorg;
 • een activiteitencentrum;
 • een verslavingskliniek;
 • een psychiatrische kliniek;
 • een asielzoekerscentrum;
 • een verpleeghuis.

Een begeleider maatschappelijke kan zowel in de intra- als extramurale zorg werken.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

 • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
 • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
 • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als begeleider maatschappelijke zorg speel je een grote rol in het leven van chronisch zieken, mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking of eenzame ouderen, mensen met psychische of psychiatrische problemen. Of je ondersteunt mensen met meervoudige problematiek. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt. Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken.

In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, je grenzen goed kunt bewaken en overeind blijft in conflictsituaties. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen. In lastige situaties kun jij degene zijn die snel een oplossing bedenkt en deze kunt verantwoorden.

Er wordt van jou verwacht dat je een goede vertegenwoordiger bent voor de organisatie waar jij werkzaam bent. Dat je goed kunt plannen en organiseren en dat je informatie over de cliënten goed begrijpt zodat je hen, je collega's of andere betrokkenen advies kunt geven. Daarbij is het nodig dat je je mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 654,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor leermiddelen zijn de kosten ongeveer 700 euro voor de hele opleiding, waarvan bij de start van de opleiding het grootste deel (ongeveer 500 euro) al betaald wordt.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Denk je dat deze bbl-opleiding iets voor jou is? Om je te kunnen aanmelden moet je een leerarbeidsovereenkomst sluiten met een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf. Die organisatie meldt jou dan aan bij Albeda Zorgcollege in Rotterdam.

Intake
​Tijdens het eerste intakegesprek ontvang je informatie over de vorm, inhoud en planning van de verplichte intakeactiviteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze bbl-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf. Hiervoor kun je kijken op stagemarkt.nl of op de vacaturepagina van DeRotterdamseZorg.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma bijvoorbeeld doorstromen naar

Sluit

Aanmelden

Crebo
25780
Niveau
niveau 3
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar (regulier)
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo