mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Man staat voor klas
Jonge man en vrouw met twee kinderen

Onderwijsassistent

Interesse in het onderwijs? Ontdek de opleiding Onderwijsassistent. Als onderwijsassistent bied je ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Je bent hun observator, mentor en helpt hen bij problemen. Onverwachte situaties schrikken je niet af. Je werkt samen met docenten aan lesvoorbereiding en hebt zelf ook lesgevende taken, af en toe voor kleine groepen en soms voor de hele klas. Bovendien speel je een rol in de taalontwikkeling van leerlingen.

Bij deze bbl-opleiding ga je vier dagen per week aan het werk en ben je één dag per week op school. De opleiding is ook heel geschikt voor zij-instromers.

Wat leer je bij deze opleiding?
Je leert veel over pedagogisch handelen: wat is jouw eigen houding als leraar/docent, hoe geef je aandacht aan de leerlingen, hoe maak je verbinding? Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan didactiek: op welke manier geef je het beste les. Verder bieden we veel ruimte voor je eigen creativiteit.

Vervolgopleidingen
Deze opleiding sluit naadloos aan op de pabo, lerarenopleiding of een associate degree. Voor meer informatie over vervolgmogelijkheden kun je hieronder kijken bij het blokje vervolgopleidingen.

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding werk je drie tot vier dagen per week in de beroepspraktijk en krijg je een dag in de week lessen op school ter ondersteuning.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren.
Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken.
Je leert hoe je kunt samenwerken en hoe je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op het voorbereiden en uitvoeren van lesactiviteiten in de praktijk. Dit doe je altijd in overleg met de leraar. We gaan in op wat er nog meer komt kijken bij dit werk, bijvoorbeeld coördinatie en begeleiding van activiteiten buiten de lessen en administratie.

Bij keuzedelen kun je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen bijvoorbeeld Expressief talent of onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast de beroepsgerichte lessen krijg je vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider praat je over je voortgang en leervragen.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als onderwijsassistent voer je taken uit in en om de klas. Je helpt bij de voorbereiding van de lessen en voert soms onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Je begeleidt en stimuleert de leerlingen waar dat nodig is.

Je kunt bijvoorbeeld werken in:

 • Het primair onderwijs

 • De kinderopvang en/of buitenschoolse opvang

 • Het speciaal onderwijs

 • Het voortgezet onderwijs

 • Het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

 • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
 • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
 • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
 • Je wordt pas na een intakegesprek op school definitief geplaatst.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.

 

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Je bent sociaal, begripvol en je kunt goed communiceren. Je geniet van het begeleiden en motiveren van kinderen en/of jongvolwassenen tijdens hun leerproces.

Wanneer het onverwachte gebeurt, blijf je kalm en sta je stevig in je schoenen. Je bent betrouwbaar, flexibel en probleemoplossend. Je luistervaardigheden zijn scherp, en je straalt rust en stabiliteit uit. Leerlingen voelen zich op hun gemak om naar je toe te komen met vragen en problemen. Je bent niet alleen een begeleider, maar ook een voorbeeld in je gedrag.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 654,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 10 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Inhoud intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze procedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze BBL-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf.

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een diploma Onderwijsassistent op zak kun je gaan werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Je kunt ook aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.
Wil je naar de Pabo, dan kun je een keuzedeel volgen waarmee je goed bent voorbereid. Daarnaast bieden de drie pabo’s in Rotterdam je de mogelijkheid om een korte cursus te volgen. Bekijk hier de informatie hierover.

Je kunt met het diploma ook doorstromen naar een associate degree traject (Ad), bijvoorbeeld: Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Dit is een 2-jarige studie op het hbo. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Wil je wel met kinderen werken maar niet als onderwijsassistent? Of zoek je het liever in de sportieve hoek? Misschien zijn deze onderstaande opleidingen iets voor jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25698
Niveau
niveau 4
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo