Onderwijsassistent

Vind jij het interessant om met kinderen en (jong)volwassenen te werken? Wil jij leerlingen helpen, hen observeren en eventuele problemen signaleren? Schrik jij niet van onverwachte situaties? Dan is de opleiding Onderwijsassistent iets voor jou.

Voor een onderwijsassistent is een dag nooit hetzelfde. Je begeleidt en stimuleert leerlingen die dat nodig hebben. Je helpt de docent bij de voorbereiding van de lessen en voert onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Ook speel je een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen.

Met een diploma Onderwijsassistent op zak kun je gaan werken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Je kunt ook aan de slag bij een integraal kindcentrum of een brede school met een combinatie van opvang en onderwijs.

Onze open dagen gemist? Bekijk hier de presentaties en filmpjes over onze opleidingen.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding werk je drie tot vier dagen per week in de beroepspraktijk en krijg je een dag in de week lessen op school ter ondersteuning.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren.
Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse activiteiten kunt voorbereiden. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken.
Je leert hoe je kunt samenwerken en hoe je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op het voorbereiden en uitvoeren van lesactiviteiten in de praktijk. Dit doe je altijd in overleg met de leraar. We gaan in op wat er nog meer komt kijken bij dit werk, bijvoorbeeld coördinatie en begeleiding van activiteiten buiten de lessen en administratie.

Bij keuzedelen kun je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen bijvoorbeeld Expressief talent of onderwijsassistent in het voortgezet onderwijs. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast de beroepsgerichte lessen krijg je vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider praat je over je voortgang en leervragen.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als onderwijsassistent voer je taken uit in en om de klas. Je helpt bij de voorbereiding van de lessen en voert soms onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Je begeleidt en stimuleert de leerlingen waar dat nodig is.

Je kunt bijvoorbeeld werken in:

 • Het primair onderwijs

 • De kinderopvang en/of buitenschoolse opvang

 • Het speciaal onderwijs

 • Het voortgezet onderwijs

 • Het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als onderwijsassistent werk je met jonge mensen of volwassenen. Je bent sociaal en begripvol en je kunt goed communiceren. Je houdt ervan om met mensen te werken, om ze te motiveren en om ze te begeleiden tijdens hun leerproces.

Je kunt je goed staande houden als er iets onverwachts gebeurt. Bovendien ben je betrouwbaar, flexibel en oplossingsgericht. Daarnaast moet je goed kunnen luisteren. Je straalt rust en stabiliteit uit, waardoor leerlingen graag bij je komen met vragen en eventuele problemen. Je bent een rolmodel en je gedraagt je hier ook naar.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 606,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 10 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  (de uiterste aanmelddatum van 1 april voor mbo-opleidingen is vanwege de coronamaatregelen verlengd naar 1 mei).
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Inhoud intakegesprek
Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en ontvangt in dit gesprek informatie over het vervolg van de intakeprocedure. Tijdens deze procedure ontvang je van ons een studiekeuzeadvies en maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze BBL-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf.

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Deze opleiding sluit goed aan op het hbo, met name op de pabo en de lerarenopleiding vanwege de werkervaring en de beroepsgerichte kennis.

Je kunt met dit diploma ook doorstromen naar een associate degree (Ad). Het Ad traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Wil je wel met kinderen werken maar niet als onderwijsassistent? Of zoek je het liever in de sportieve hoek? Misschien zijn deze onderstaande opleidingen iets voor jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25698
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2021