mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Vrouw identificeert zich
jonge man en vrouw kijken in camera
rijtje jongeren

Sociaal werker

Jij bent een doener, een teamspeler die graag de handen uit de mouwen steekt en moeiteloos samenwerkt met mensen van diverse achtergronden. Hoe ziet jouw dag eruit? Samen met anderen zet je in jouw wijk of buurt sportieve, culturele en educatieve activiteiten op. Je ondersteunt mensen om meer zelfstandigheid te bereiken, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Denk aan het verstrekken van informatie over regelingen, procedures en voorzieningen. Ben jij klaar om een verschil te maken in het leven van anderen? Dan is de opleiding Sociaal werker iets voor jou!

Bij deze bbl-opleiding ga je vier dagen per week aan het werk en ben je één dag per week op school. De opleiding is ook heel geschikt voor zij-instromers.

De opleiding Sociaal Werker is divers en dynamisch. Hier maak je contact met verschillende doelgroepen. Door persoonlijk contact bied je ondersteuning op verschillende levensgebieden. Jouw doel? Mensen helpen om volop mee te draaien in de samenleving. En hoe doe je dat? Via een scala aan activiteiten. Samen met anderen organiseer je sportieve, culturele of creatieve evenementen in jouw wijk of buurt.

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding stap je direct de praktijk in terwijl je één dag per week de schoolbanken opzoekt. Sociaal Werk draait om menselijk contact - aangezien het 'mensenwerk' is, leer je niet alleen over anderen, maar ook over jezelf. Ontdek hoe je impact hebt op anderen en hoe je hen kunt motiveren. Naast vakken als Nederlands, Engels en rekenen, zijn ook deze lessen nauw verbonden met je toekomstige beroep. Gespreksvaardigheden zijn zowel cruciaal voor je vak als voor je taalbeheersing. Het onderdeel Burgerschap ontrafelt de maatschappij en belicht jouw rol hierin. Keuzedelen bieden je de kans je passie te volgen en je te specialiseren - denk aan 'Wijkgericht werken' of 'Sociale zekerheid'. Een studieloopbaanbegeleider staat klaar om je loopbaan te begeleiden en te ondersteunen.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Sociaal werk bestaat uit diverse beroepen in organisaties die de maatschappij vooruithelpen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Bij welzijnsorganisaties
 • In woningbouwverenigingen
 • Met sportorganisaties
 • In de verslavingszorg
 • Bij jeugd-, jongeren- en ouderenwerk
 • Bij wijkorganisaties
 • In vluchtelingenwerk
 • In justitiële inrichtingen
 • Met bewindvoering
 • In dagbesteding
 • Voor arbeidsmarkttoeleiding
 • Bij gemeenten
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

 • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
 • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
 • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
 • Je wordt pas na een intakegesprek op school definitief geplaatst.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.

 

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Voor de opleiding Sociaal werker is het belangrijk dat je open staat voor verschillen tussen mensen. Dat je nieuwsgierig bent naar anderen en gelijkwaardig en respectvol met mensen omgaat. Je staat stevig in je schoenen en je staat open voor feedback. 

Tijdens de opleiding leer je hoe je op een professionele manier mensen ondersteunt. Denk daarbij aan gespreksvaardigheden, maar ook aan het organiseren en ondersteunen van activiteiten.   
Je leert hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. Je leert hoe je de (hulp)vraag kunt onderzoeken en hoe je dit kunt vertalen naar een plan van aanpak met acties, waar ook andere disciplines en organisaties aan verbonden kunnen zijn. Voor goede vaardigheden heb je ook kennis nodig, bijvoorbeeld van sociale zekerheid, sociologie en psychologie. Om sociaal werker te worden moet je ook goed naar jezelf kunnen kijken. Je leert hoe je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 654,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Per jaar is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (numerus fixus) voor deze opleiding. Voor aankomend schooljaar zijn dat 350 plaatsen. Dit aantal geldt zowel voor de bol- als voor de bbl-opleiding. De toekenning van de beschikbare plaatsen is op volgorde van aanmelding. Meld je daarom zo snel mogelijk aan voor deze opleiding. Tot 1 april is minimaal 50% van de opleidingsplaatsen gereserveerd voor schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs.
Let op: wanneer de opleiding vol is, kun je alleen nog inschrijven en aanmelden voor de wachtlijst. Als er na 1 april nog plaats is, worden de studenten die op de wachtlijst staan alsnog uitgenodigd voor een intake. Als er nog plaats is en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen en aanvullende eisen dan kun je alsnog geplaatst worden.

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt toegang tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze numerus fixus opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je, als je wel in september met een opleiding wil beginnen, een tweede voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw tweede voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw tweede voorkeur te gaan.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Om je aan te kunnen melden voor deze bbl-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf. Je moet een arbeidscontract hebben van minimaal 16 uur per week.

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25958
Niveau
niveau 4
Traject
bbl
Duur bbl
2 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo