mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Groep studenten van Albeda Sportcollege

Sport- en bewegingsleider

Ben je sportief en past stilzitten niet bij jou? Werk je graag met mensen en vind je het leuk om activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om les te geven en durf je verantwoordelijkheid te dragen? Dan past de opleiding Sport- en bewegingsleider perfect bij je. Je wordt opgeleid voor een toekomst in de sport- en bewegingsbranche.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Het studieprogramma voor de Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator is in het eerste leerjaar gelijk. Na het eerste of tweede leerjaar kan er worden doorgestroomd naar de niveau 4 opleiding (Sport- en bewegingscoördinator). Dit is afhankelijk van de behaalde studieresultaten.

De opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3 is opgebouwd uit basisdeel A en B, een profieldeel (sportspecialisatie) en keuzedelen.

Basisdeel A
Dit deel van de sportopleiding bestaat uit sportgerichte lessen en opdrachten. Je werkt regelmatig in groepjes en krijgt praktijkopdrachten waarbij je je les- en coachvaardigheden gaat ontwikkelen. Ook voer je individuele opdrachten uit, waarbij je eigen vaardigheid in verschillende sporten wordt verbeterd. Verder krijg je lessen over het menselijk lichaam en gedrag, trainingsleer en groepsprocessen. Bovendien wordt er in dit deel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid als sport- en bewegingsleider en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In het eerste jaar loop je ook stage bij een sportvereniging.

Basisdeel B
Naast de vakgerichte lessen krijg je algemene lessen als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Net als de vakgerichte onderdelen tellen de resultaten van deze onderdelen ook mee bij het behalen van je diploma als sport- en bewegingsleider.

Profieldeel
Als je de sportopleiding op niveau 3 blijft volgen, word je opgeleid tot sport- en bewegingsleider. Daarbij kies je in het tweede schooljaar één van de genoemde sportspecialisaties:

 • Voetbal
 • Buitensport
 • Fitness
 • Zwemmen
 • Tennis
 • Skiën
 • Snowboarden
 • Urban sports

Je oefent en verbetert onder andere je eigen vaardigheid en je vaardigheden in het les- en leidinggeven in één van de sportspecialisaties. Hiermee kun je na je opleiding ook als zelfstandig instructeur in de sport van jouw keuze aan de slag.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding Sport- en bewegingsleider volg je een aantal keuzedelen, zoals: gezonde leefstijl, ondernemerschap of een vervolg op de sportspecialisatie. Met deze keuzevakken kun je je kennis nog meer uitbreiden of verdiepen. Zo heb je nog meer kansen op de arbeidsmarkt.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als sport- en bewegingsleider werk je bijvoorbeeld bij een fitnesscenter, zwembad, buitensportbedrijf, sportcomplex, skischool, sportvereniging of tennisschool. Je verzorgt de sportactiviteiten of sportlessen en/of trainingen. Het kan ook voorkomen dat je toernooien of evenementen organiseert. Verder geef je regelmatig leiding aan collega's. Naast alle beroepsgerichte werkzaamheden hou je de administratie bij, zorg je voor het beheer van de materialen, werk je af en toe achter de receptie en pas je ehbo toe als dat nodig is.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als sport- en bewegingsleider werk je graag met mensen en hou je van afwisseling van werkzaamheden. Je hebt talent in het geven van sportlessen en vindt het leuk om sportactiviteiten te leiden, instructies te geven en mensen te coachen en te stimuleren. Zo wil je mensen graag enthousiast maken voor sportactiviteiten. Daarnaast kun je zelfstandig sportactiviteiten, evenementen of toernooien bedenken, plannen en organiseren. Je bent bij je vak betrokken, leest vakbladen en je volgt geregeld cursussen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2024/2025.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1419,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Verplichte kosten
Voor het eerste leerjaar betaal je ongeveer 938 euro:

 • Laptop (€400), dit mag ook een eigen goedwerkende laptop zijn.
 • Literatuur en licenties (€408)
 • Sportkleding (deel kledingpakket, 2 shirts en broek) (€65)
 • Judopak en zwemshort (€65).

De kosten vanaf leerjaar twee en verder zijn afhankelijk van de leerroute en (aantal) keuzedelen (varieren van €0,- tot €850,-). Kampkosten €160,- (€0,- voor de zgn. "thuisblijvers"). Voor het animatieprogramma wordt een bijdrage van €60,00 in rekening gevraagd (onderdeel van het keuzedeel BWG). 

Vrijwillige kosten
Indien niet het gehele kledingpakket is afgenomen, levert dit €140 in mindering op. Ook de medische keuring (€140) is op vrijwillige basis, wel nadrukkelijk aanbevolen. Boek trainingskunde (€80) is niet verplicht. In leerjaar 2 gaan de studenten op kamp, deelname zeer gewenst, maar niet verplicht. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismaking, de intake.

De intakeactiviteiten zijn:

 • het maken en insturen van een filmpje
 • deelnemen aan de intake-activiteiten op het Topsportcentrum, waar onder een sporttest en een motivatiegesprek.

Door deel te nemen aan deze activiteiten word je duidelijk wat je zoal bij een opleiding sport & bewegen leert.
De genoemde intakeactiviteiten worden verder toegelicht in een bijlage die je van ons ontvangt nadat je jezelf hebt aangemeld.

Indien extra zorg of begeleiding nodig is kan er een verlengde intake plaatsvinden. Ook deze verlengde intake is onderdeel van de verplichte intake-activiteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Albeda Sportcollege heeft samenwerkingsovereenkomsten met zo’n 50 organisaties en verenigingen in de regio Rijnmond, de zogenaamde satellietclubs. Als je bij Albeda Sportcollege aan je opleiding gaat beginnen krijg je bij een van deze organisaties of verenigingen een stageplaats aangeboden. Samen kijken we welke stageplaats het beste bij jou past. 

Op elke stageplaats werken studenten van verschillende niveaus (2, 3 en 4) samen. In je stage werk je met modules. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van modulekaarten die Albeda Sportcollege in samenspraak met de samenwerkingspartners heeft ontwikkeld. Door te werken met modulekaarten weet je zeker, dat je je kunt ontplooien en ontwikkelen en heb je de garantie, dat alle aspecten van een kwalitatief goede stage aan bod komen.
 
Indien je een goede reden hebt om bij een organisatie die je zelf hebt uitgekozen (en waar wij geen samenwerkingsovereenkomst mee hebben) je stage te willen lopen, dan kunnen we dat altijd bespreken en kijken we welke mogelijkheden er voor jou zijn. 

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Ben je na het eerste schooljaar in niveau 3 geplaatst? Dan kun je aan het eind van het tweede schooljaar alsnog doorstromen naar niveau 4 Sport- en bewegingscoördinator. Je voortgangsresultaten moeten wel ruim voldoende zijn.

Als je verder gaat met de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3 en deze hebt afgerond, kun je aan het werk. Je kunt dan nog een specialisatie volgen bij een sportbond of enkele cursussen doen.

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Lijkt het je wel wat om groepen of mensen te begeleiden, maar past sport en beweging toch niet bij jou? Dan past een van de volgende opleidingen misschien beter bij je:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25908
Niveau
niveau 3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo