Sport- en bewegingsleider

Ben je sportief en past stilzitten niet bij jou? Werk je graag met mensen en vind je het leuk om activiteiten te organiseren. Lijkt het je leuk om les te geven en durf je verantwoordelijkheid te dragen? Dan past de opleiding Sport- en bewegingsleider perfect bij je. Je wordt opgeleid voor een toekomst in de sport- en bewegingsbranche.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Het studieprogramma voor de Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator is in het eerste leerjaar gelijk. Na het eerste of tweede leerjaar kan er worden doorgestroomd naar de niveau 4 opleiding (Sport- en bewegingscoördinator). Dit is afhankelijk van de behaalde studieresultaten.

De opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3 is opgebouwd uit basisdeel A en B, een profieldeel (sportspecialisatie) en keuzedelen.

Basisdeel A
Dit deel van de sportopleiding bestaat uit sportgerichte lessen en opdrachten. Je werkt regelmatig in groepjes en krijgt praktijkopdrachten waarbij je je les- en coachvaardigheden gaat ontwikkelen. Ook voer je individuele opdrachten uit, waarbij je eigen vaardigheid in verschillende sporten wordt verbeterd. Verder krijg je lessen over het menselijk lichaam en gedrag, trainingsleer en groepsprocessen. Bovendien wordt er in dit deel aandacht besteed aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid als sport- en bewegingsleider en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. In het eerste jaar loop je ook stage bij een sportvereniging.

Basisdeel B
Naast de vakgerichte lessen krijg je algemene lessen als Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Net als de vakgerichte onderdelen tellen de resultaten van deze onderdelen ook mee bij het behalen van je diploma als sport- en bewegingsleider.

Profieldeel
Als je de sportopleiding op niveau 3 blijft volgen, word je opgeleid tot sport- en bewegingsleider. Daarbij kies je in het tweede schooljaar één van de genoemde sportspecialisaties:

 • Voetbal
 • Buitensport
 • Fitness
 • Zwemmen
 • Tennis
 • Skiën
 • Snowboarden
 • Urban sports

Je oefent en verbetert onder andere je eigen vaardigheid en je vaardigheden in het les- en leidinggeven in één van de sportspecialisaties. Hiermee kun je na je opleiding ook als zelfstandig instructeur in de sport van jouw keuze aan de slag.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding Sport- en bewegingsleider volg je een aantal keuzedelen, zoals: gezonde leefstijl, ondernemerschap of een vervolg op de sportspecialisatie. Met deze keuzevakken kun je je kennis nog meer uitbreiden of verdiepen. Zo heb je nog meer kansen op de arbeidsmarkt.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als sport- en bewegingsleider werk je bijvoorbeeld bij een fitnesscenter, zwembad, buitensportbedrijf, sportcomplex, skischool, sportvereniging of tennisschool. Je verzorgt de sportactiviteiten of sportlessen en/of trainingen. Het kan ook voorkomen dat je toernooien of evenementen organiseert. Verder geef je regelmatig leiding aan collega's. Naast alle beroepsgerichte werkzaamheden hou je de administratie bij, zorg je voor het beheer van de materialen, werk je af en toe achter de receptie en pas je ehbo toe als dat nodig is.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als sport- en bewegingsleider werk je graag met mensen en hou je van afwisseling van werkzaamheden. Je hebt talent in het geven van sportlessen en vindt het leuk om sportactiviteiten te leiden, instructies te geven en mensen te coachen en te stimuleren. Zo wil je mensen graag enthousiast maken voor sportactiviteiten. Daarnaast kun je zelfstandig sportactiviteiten, evenementen of toernooien bedenken, plannen en organiseren. Je bent bij je vak betrokken, leest vakbladen en je volgt geregeld cursussen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1202,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar ben je ongeveer 350 euro kwijt aan (werk)boeken en digitale leermiddelen en ongeveer 200 euro aan een kledingpakket, indien je het kledingpakket via school aanschaft. Je bent niet verplicht het pakket via school af te nemen en je bent niet verplicht het hele pakket te kopen. Je kunt ook het pakket van iemand anders overnemen of kleding tweedehands aanschaffen. Houd er wel rekening mee dat je vijf dagen per week geschikte sportkleding nodig hebt.

Vrijwillige kosten
Om deel te kunnen nemen aan diverse kampen betaal je in het eerste leerjaar ongeveer 245 euro en voor de medische keuring 130 euro.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen, namelijk ‘Benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit’. Dit betekent voor deze opleiding dat je aanleg hebt voor sporten en over genoeg vaardigheden beschikt om verschillende sporten uit te oefenen. Tijdens de intakeactiviteiten leg je daarom ook een sporttest af.

Je wordt uitgenodigd voor de intake op een van de volgende dagen:

 • Intake 1 (inclusief sporttest) donderdag 19 december 2019
 • Intake 2 (inclusief sporttest) dinsdag 21 januari 2020
 • Intake 3 (inclusief sporttest) woensdag 19 februari 2020
 • Intake 4 (inclusief sporttest) donderdag 19 maart 2020
 • Intake 5 (inclusief sporttest) maandag 20 april 2020

Toelichting intake
De intakeactiviteiten zijn:

 • een sporttest;
 • een kennismakingsgesprek. Het gesprek gaat over het digitaal doorstroomdossier, het gespreksformulier sport & bewegen en de oriëntatie-opdracht. We gaan onder andere na of je een juist beeld hebt van het beroep, het vak of het werkveld waarvoor je wordt opgeleid. Ook willen we weten welke sportervaring je tot nu toe hebt opgedaan en waarom je een sportopleiding wilt volgen;
 • het volgen van een voorlichting waarbij je duidelijk wordt wat je zoal bij een opleiding sport & bewegen leert.

De genoemde intakeactiviteiten worden verder toegelicht in een bijlage die je van ons ontvangt nadat je jezelf hebt aangemeld.

Indien extra zorg of begeleiding nodig is kan er een verlengde intake plaatsvinden. Ook deze verlengde intake is onderdeel van de verplichte intakeactiviteiten.

Geplaatst voor de opleiding?
Na deelname aan de intakeactiviteiten ontvang je binnen 10 werkdagen een studiekeuzeadvies. In het geval je wordt toegelaten, vragen we je om je aanmelding binnen vijf werkdagen te bevestigen. Je wordt geplaatst op volgorde van aanmelding.

Belangrijk: Tweede voorkeur
Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden omdat je niet aan deze aanvullende eisen voldoet. Het is daarom belangrijk dat je een 2e voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw 2e voorkeur voor een opleiding in.

Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een intake. Albeda adviseert je om ook naar het intakegesprek voor jouw 2e voorkeur te gaan.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor een overzicht van stagebedrijven kijk je op stagemarkt.nl

De vereniging voor je stage mag je zelf uitzoeken. Vanaf leerjaar twee loop je ook stage bij een (ander) erkend leerbedrijf (via school toegewezen of zelf zoeken).

Albeda Sportcollege heeft met verschillende bedrijven en organisaties op het gebied van sport en bewegen (zoals Feyenoord en Excelsior) een samenwerkingsverband. Dit levert interessante en waardevolle stages op en vergroot de kans op de arbeidsmarkt.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Ben je na het eerste schooljaar in niveau 3 geplaatst? Dan kun je aan het eind van het tweede schooljaar alsnog doorstromen naar niveau 4 Sport- en bewegingscoördinator. Je voortgangsresultaten moeten wel ruim voldoende zijn.

Als je verder gaat met de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3 en deze hebt afgerond, kun je aan het werk. Je kunt dan nog een specialisatie volgen bij een sportbond of enkele cursussen doen.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Lijkt het je wel wat om groepen of mensen te begeleiden, maar past sport en beweging toch niet bij jou? Dan past een van de volgende opleidingen misschien beter bij je:

Aanmelden

Crebo
23163
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2021