mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Jonge vrouw legt spel met hoepel uit

Dienstverlening sport & recreatie

Over de opleiding
Je bent gastvrij en enthousiast? Je bent graag praktisch bezig en je houdt van afwisseling? Dan is deze opleiding tot medewerker sport & recreatie echt iets voor jou! Tijdens de opleiding leer je om goed te plannen en te organiseren. Als medewerker sport & recreatie werk je voor en met mensen. Na je opleiding kun je werken op een camping, bungalowpark of een sport- of recreatiepark. Je kunt er dus alle kanten mee op. Door de opbouw van de opleiding heb je meer kansen op de arbeidsmarkt!

Tip: Wil je binnen deze opleiding meer nadruk leggen op sport?
Kijk dan bij de opleiding Dienstverlening sport & recreatie (met nadruk op sport)Deze opleiding wordt op een andere leslocatie gegeven.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage. De opleiding bestaat uit een basisdeel met een oriëntatiefase, een profieldeel en twee keuzedelen.

De eerste 20 weken
Dienstverlening is een veelzijdige sector waar je verschillende kanten mee op kunt. Daarom maak je tijdens het eerste deel van de opleiding kennis met drie werkomgevingen:

 • facilitaire dienstverlening;
 • zorg & welzijn;
 • sport & recreatie. 

Omdat je hiermee naast kennis van sport & recreatie ook andere kennis en vaardigheden opdoet, zoals voorraadbeheer, onderhoud en catering (eten en drinken) wordt je kans op werk vergroot.

In de eerste 20 weken van de opleiding krijg je deze algemene lessen. De kennis die je tijdens deze lessen opdoet wordt in de werkomgeving (recreatie) toegepast). Je gaat je verder specialiseren tot medewerker recreatie zonder de dienstverlening uit het oog te verliezen. Je gaat stage lopen: een spannende en leerzame tijd waarin je alles wat je hebt geleerd op school in de praktijk gaat  brengen.

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding: je leert door te oefenen in de praktijk. In de opleiding is er veel aandacht voor alle onderdelen van het vakgebied sport & recreatie. Je krijgt bijvoorbeeld vakken zoals sport, spel en entertainment. Daarnaast is er les in creatieve vorming, waarbij je leert hoe je creatieve activiteiten ontwikkelt en deze vervolgens aanleert bij bijvoorbeeld kinderen. In de opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan het onderdeel hospitality (o.a. klantgericht werken en klantvriendelijkheid). In het leerprogramma zijn veel excursies opgenomen.

Ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider
Tijdens je opleiding word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider (slb-er). Je slb-er ondersteunt je bij het volgen van de opleiding en geeft je advies over toekomstplannen, bijvoorbeeld een eventuele vervolgstudie.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je voert eenvoudige dienstverlenende taken uit volgens standaardprocedures en/of afspraak. Je voert op een dag veel verschillende taken uit. Dit betekent dat je veel moet schakelen tussen de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden heb je contact met gasten; dit maakt je werk complexer. Je beschikt over basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlenende werkzaamheden. Je doet de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Binnen een afgebakend takenpakket werk je zelfstandig en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en het tijdig uitvoeren van je eigen werkzaamheden.

Je bent als beroepsbeoefenaar werkzaam in verschillende werkomgevingen met veel structuur. Je werkzaamheden zijn altijd ondersteunend en kunnen in elke organisatie verschillend zijn. Je bent werkzaam in bedrijven en organisaties die diensten verlenen aan individuele gasten of aan groepen gasten. Dit kunnen zowel interne (mensen in het bedrijf) als externe gasten (mensen van buitenaf) zijn. Je kunt hierbij denken aan ondersteunende diensten in recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken,  zorginstellingen, buurthuizen,  dagbestedingen, groepsaccommodaties, indoor- en outdoor centra, sportverenigingen en sportaccommodaties.
De doelgroep waarmee je te maken krijgt is erg verschillend en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een basisberoepsopleiding (niveau 2) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat jij over sociale vaardigheden beschikt. Dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en omgaan met collega’s, leidinggevende(n) en gasten. Je moet zelf ook initiatief kunnen en willen nemen bij het uitvoeren van je werkzaamheden en activiteiten. Het doel is dat jij, tijdens de opleiding, kennis en vaardigheden op doet over de werkvelden en de doelgroepen die je kunt tegenkomen als medewerker sport & recreatie. 
Daarnaast ga je ontdekken of het gekozen profiel ook echt is wat je wilt gaan doen.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 270,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 230 euro aan boeken en sportkleding.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Wanneer je kiest voor deze opleiding kom je de eerste periode naar school om lessen te volgen. Daarna wisselen school en stage elkaar af. Op school bereid je je voor op de stage door middel van workshops en vaardigheidslessen.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Nadat je deze opleiding succesvol hebt afgerond, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding.
Je kunt bijvoorbeeld verder gaan met de opleiding Leidinggevende leisure & hospitality (niveau 4).

Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Past de opleiding Dienstverlening sport & recreatie (met nadruk op recreatie) toch niet helemaal bij je, maar wil je wel graag in de dienstverlening werken?
Kijk dan eens bij deze opleidingen in de dienstverlening:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25961
Niveau
niveau 2
Traject
bol
Duur bol
2 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo