mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

kinderen in speeltuin
kinderen spelen
stoepkrijten

Kindprofessional combi-opleiding

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen en houd je van een afwisselend beroep? Wil je kinderen graag iets leren, maar lijkt het je het ook leuk om activiteiten aan te bieden aan kinderen? Ben je ook nog bereid een stapje harder te lopen tijdens je opleiding, dan is de opleiding Kindprofessional iets voor jou.

Met deze combi-opleiding word je opgeleid om te werken in de kinderopvang én om aan de slag te gaan als onderwijsassistent in het (speciaal) basisonderwijs. De opleiding speelt in op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra waarin onderwijs en kinderopvang een doorgaande ontwikkellijn voor het kind creëren. De kindprofessional werkt nauw samen met andere professionals om de verschillende leefwerelden van kinderen met elkaar te verbinden.

Met de opleiding Kindprofessional behaal je niet één, maar twee diploma’s: Onderwijsassistent niveau 4 (bekijk het filmpje) en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 (bekijk het filmpje).

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Op school leren we praktijkgericht te werken. Alle kennis en opdrachten die je van ons krijgt, kun je direct in de praktijk toepassen. Bijna de helft van opleiding bestaat uit stage (bpv). In het eerste jaar zul je net iets meer op school zijn dan in de praktijk. Maar in jaar 2 en 3 zul je steeds meer in de praktijk staan.

In het basisdeel van de opleiding leer je hoe je in een veilig pedagogisch klimaat verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Je inventariseert de behoeften en wensen van het kind. Je leert hoe je diverse (leer of speelleer)activiteiten kunt voorbereiden en hoe je de speelleeromgeving zo optimaal mogelijk kunt inrichten. Bij de werkzaamheden horen ook verzorgende taken. Je leert hoe je kunt samenwerken en hoe je je werkzaamheden kunt evalueren. Je leert ook werken aan je eigen deskundigheid en het bewaken van kwaliteitszorg.

In het profieldeel ga je dieper in op de ontwikkeling van het kind, welke speelleer-activiteiten hieraan bijdragen en hoe je deze organiseert en uitvoert. Ook leer je wat jouw rol in de opvoeding is, hoe je oudergesprekken moet voeren en hoe je een begeleidingsplan opstelt. Ook huishoudelijke en persoonlijke verzorging komen aan bod. Daarnaast leer je over hoe kinderen leren en hoe jij daarbij de leerkracht kunt ondersteunen. Je speelt een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van kinderen.

Bovendien krijg je les in het organiseren en coördineren van werkzaamheden, het opbouwen van een netwerk en het uitvoeren van beleidsondersteunende en administratieve taken.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen, bijvoorbeeld 'Expressief talent' of 'doorstroom PABO'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden

Wat kan ik hiermee worden

Als Kindprofessional voer je taken uit in en om de klas. Je helpt bij de voorbereiding van de lessen en voert soms onderdelen van het onderwijsprogramma uit. Je begeleidt en stimuleert de leerlingen waar dat nodig is. Daarnaast word je opgeleid om te werken met kinderen op de hele dagopvang, de peuterspeelzaal en in de tussen- en buitenschoolse opvang. Je kunt werken met kinderen zonder specifieke problemen of met kinderen met gedragsproblemen of een ontwikkelingsachterstand.

Je kunt bijvoorbeeld werken in:

 • het primair onderwijs;
 • de kinderopvang en/of de buitenschoolse opvang;
 • het speciaal onderwijs;
 • een integraal kindcentrum (IKC);
 • een kinderdagverblijf;
 • een peuterspeelzaal;
 • de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang (bso).
 • Het voortgezet onderwijs
 • Het mbo
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Met deze opleiding behaal je twee diploma's. Daarom kan deze opleiding nét iets meer van je vragen dan een opleiding waar je één diploma behaalt. We adviseren daarom om te kiezen voor deze opleiding wanneer je minimaal vmbo TL hebt afgerond.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben

Welke vaardigheden moet je hebben

Als Kindprofessional werk je met kinderen. Hierbij speelt je persoonlijkheid een belangrijke rol. Je bent een rolmodel en je hebt een voorbeeldfunctie. Om je werk later goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je betrokken bent, dat je je goed kunt inleven in de kinderen, ook in kinderen met een ontwikkelings- of leerachterstand. Verder is het nodig dat je voor jezelf en anderen op kunt komen, dat je eerlijk bent, initiatief toont en dat je er netjes uitziet. Je bent in staat om andere collega’s aan te sturen en steeds de verbinding met andere professionals te zoeken.

Als Kindprofessional onderhoud je goed contact met ouders en hulpverleners en zorg je ervoor dat alle kinderen zich thuis voelen. Dit doe je door respectvol met de kinderen om te gaan en door rust uit te stralen. Je kunt dingen makkelijk bespreekbaar maken en je kunt soepel omgaan met onverwachte situaties. Ook is het belangrijk dat je voorzichtig om kunt gaan met vertrouwelijke informatie.

Een Kindprofessional is in staat om als bruggenbouwer tussen onderwijs en opvang te werken. Dit vraagt om flexibiliteit en een onderzoekende houding.

Je denkt regelmatig na over hoe het gaat in je werk en wat je nog bij kunt leren.
Tot slot, is het heel belangrijk dat je hygiënisch, duurzaam en veilig werkt.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten 
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 300 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 460 euro.  

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 16 euro tot 50 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Intakeprocedure

Tijdens deze procedure maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten afspraken en procedures toe. Zowel leden van het onderwijsteam, maar ook studenten van de opleiding geven je hier informatie over. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het studiekeuzeadvies wordt dan met je besproken. Ben je nog minderjarig dan wordt dit gesprek samen met jouw ouders gevoerd. Je ontvangt van ons per post het studiekeuzeadvies.

Sluit

Leerwerk - en stageplaatsen

Leerwerk - en stageplaatsen

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Het heeft de voorkeur dat je in elk geval een keer stage loopt in een IKC (integraal kindcentrum). Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl. Daar vind je ook informatie over een stage in het buitenland.

Daarnaast vind je meer informatie op https://www.albeda.nl/internationalisering.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

Aanmelden

Crebo
23285
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo