mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie
foto ter illustratie
foto ter illlustratie
foto ter illustratie
foto ter illustratie
foto ter illustratie

Samen opleiden in de ouderenzorg

Maak jij werk van je opleiding?
Zoek je een opleiding als verzorgende of verpleegkundige in de zorg en werk je graag met ouderen? Dan hebben we voor jou dé opleiding met stageplekken in de regio Maasluis, Schiedam of Vlaardingen! Deze opleiding wordt, bij voldoende belangstelling, aangeboden in samenwerking met Argos Zorggroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Frankelandgroep en de Zorg Innovatie Academie (ZIA).

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In het eerste studiejaar ga je je oriënteren op de opleidingen Mbo-verpleegkundige en Verzorgende-IG in de ouderenzorg. In deze opleiding is er extra aandacht voor begeleiding van jou als student.
We vinden het belangrijk dat de opleiding (stage en school) een plek is waar je je kan ontwikkelen. Er is aandacht voor jou als beginner in een zorgberoep, maar vooral aandacht voor wie jij bent op dit moment in je leven.
Er zijn stageplaatsen gegarandeerd bij jou in de regio.

Bol
Tijdens de opleiding maak je kennis met de zorg en het welzijn rondom de oudere cliënt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn wijkleerbedrijf, dagbesteding, vrijwilligerswerk. Verder nemen we je ook mee in de praktijk van de verpleeghuiszorg en de thuiszorg.

Aan het einde van het eerste basisjaar volgt een studieadvies voor één van de twee opleidingen. De opleiding Verzorgende-IG (niveau 3) duurt dan nog twee jaar. De opleiding Mbo-verpleegkundige (niveau 4) duurt nog drie jaar.

In de opleiding staat het beroep in de ouderenzorg centraal en via werkplekleren (stages) wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld. Je krijgt les op de Albedalocatie in Vlaardingen. De docenten van Albeda geven les aan de hand van de beroepssituaties en sprekende praktijkvoorbeelden. Experts uit de praktijk komen hun kennis en ervaringen delen. In de theorie komen alle zorgcategorieën van het beroep aan bod en word je breed opgeleid.

Daarnaast volg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, burgerschap en de keuzedelen en studieloopbaan begeleiding.

Wat leer je

 • Cliënten ondersteunen en stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen.
 • Met de cliënt en mantelzorgers communiceren over de zorg die nodig is en zo nodig voorlichten of instrueren.
 • De zorg coördineren, overleggen met andere disciplines en verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
 • Waar mogelijk breng je verbeteringen aan en verbeter je de kwaliteit.
 • Jouw werk is dus van groot belang voor het welbevinden van mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.
Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je hebt na je diplomering verschillende doorgroeimogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV), een leidinggevende functie of denk bijvoorbeeld aan specialisaties als wondverpleegkundige, kwaliteitsverpleegkundige of diabetesverpleegkundig.

Na je opleiding kan je ook je expertise inzetten in bijvoorbeeld het ziekenhuis of de GGZ.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om deze opleiding te kunnen volgen moet je in aanmerking kunnen komen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voordat je opleiding begint krijg je op school te horen hoe het aanvragen van een VOG werkt.

Ook kan het voorkomen dat je voor deze studie een inenting tegen hepatitis B nodig hebt om aan het werk te kunnen gaan.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Het is belangrijk dat jij je kunt inleven in de mensen voor wie je zorgt of begeleidt. Je bent zorgzaam, wilt mensen graag helpen bij hun persoonlijke verzorging en begeleiding biedt ondersteuning bij het wonen in een leefgroep.

Het is van belang dat je goed met stress om kunt gaan en dat je grenzen bewaakt, zowel die van jezelf als van anderen. Flexibiliteit is belangrijk in het werken in deze beroepen. Omdat je veel met verschillende mensen samenwerkt, is het belangrijk dat je goed communiceert.

Je zult namelijk naast de cliënten ook veel contact hebben met hun naasten, collega’s en deskundigen van andere disciplines. Je bent in staat om doelgericht en systematisch te werken. Interesse hebben in mensen met verschillende soorten sociale en medische problemen is een must. Als je bij een instelling werkt, moet je je kunnen houden aan de beroepscode, normen en waarden, de visie en de richtlijnen van die instelling. Jouw toekomstige baan vergt veel zorgvuldigheid vanwege de gezondheid en privacy van de cliënten

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 240 euro voor boeken en licenties. Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 685 euro.

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 35 euro tot 40 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Denk je dat deze opleiding iets voor jou is, schrijf je dan in via de aanmeldknop.
Je meld je aan bij Albedalocatie Buys Ballotlaaan in Vlaardingen. Hier vindt ook het intakegesprek plaats.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

De opleiding wordt gegeven in samenwerking met Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorg Innovatie Academie. Voor meer informatie kijk op de website van de betrokken instellingen:

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met een niveau 3 diploma doorstromen naar:

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar:

 • Een opleiding op hbo-niveau
 • Een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarige hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien ook bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25655 en 26656
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar (Verzorgende-IG), 4 jaar (Mbo-verpleegkundige)
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo