Aanmelden

Aanmelden en intake

Je kunt je aanmelden voor een opleiding door via het opleidingsoverzicht te kiezen voor een opleiding. Klik daar op de aanmeldknop om je direct aan te melden voor de opleiding van je keuze. Na je aanmelding krijg je hiervan meteen een bevestiging via de mail. Daarna neemt de opleiding van jouw keuze contact met je op om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek. Soms individueel, soms in groepsverband. Tijdens het gesprek kun je jouw vragen stellen. En we kijken samen of de door jou gekozen opleiding bij je past. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers van harte welkom om mee te komen. Heb je vragen over het intakegesprek? Neem dan contact op met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Je vindt de contactgegevens in de uitnodigingsbrief voor de intake.

Audities en testen
Voor sommige opleidingen doe je auditie, bijvoorbeeld voor dans, muziek en theater. Andere opleidingen vragen je een test te doen. Een voorbeeld hiervan is de sporttest voor de sportopleidingen. Als een auditie of test voor jouw opleiding van toepassing is, lees je dat in de uitnodiging voor je intake.

Doorstroomformulier
Heb je een doorstroomformulier ingevuld? Neem het ingevulde formulier dan mee naar het intakegesprek. Er kunnen namelijk vragen over gesteld worden.