Aanmelden

Aanmelden en intake

Aanmelden en intake
Heb je een opleiding gekozen en wil je je hiervoor aanmelden? Dit gaat als volgt: In het opleidingsoverzicht selecteer je de opleiding van jouw keuze.  Klik daar op de aanmeldknop om je direct aan te melden voor deze opleiding. Na je aanmelding krijg je meteen een bevestiging via de mail met de vraag om een Digitaal Doorstroom Document (DDD) in te vullen.  De opleiding van jouw keuze neemt contact met je op om je uit te nodigen voor een intakegesprek.

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek. Soms individueel, soms in groepsverband. Tijdens het gesprek kun je jouw vragen stellen. En we kijken samen of de door jou gekozen opleiding bij je past. Natuurlijk zijn je ouders/verzorgers van harte welkom om mee te komen. Heb je vragen over het intakegesprek? Neem dan contact op met de opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Je vindt de contactgegevens in de uitnodigingsbrief voor de intake.

Audities en testen
Voor sommige opleidingen doe je auditie, bijvoorbeeld voor dans, muziek en theater. Andere opleidingen vragen je een test te doen. Een voorbeeld hiervan is de sporttest voor de sportopleidingen. Als een auditie of test voor jouw opleiding van toepassing is, lees je dat in de uitnodiging voor je intake.

Digitaal Doorstroom Dossier
Als je je hebt aangemeld voor een opleiding bij Albeda word je uitgenodigd voor een intakegesprek. De intakeprocedure bij Albeda omvat een gesprek en eventueel een test. Als uitgangspunt bij het intakegesprek en plaatsingsadvies wordt gebruik gemaakt van een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD).  Het DDD is een digitale vragenlijst, die bestaat uit 3 delen. Deel A is het deel wat jij in moet vullen. Hierin geef je aan voor welke opleiding je kiest en waarom, wat je sterke punten zijn en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt. Deel B is voor de mentor of begeleider en het derde deel is jouw akkoordverklaring. Jouw decaan of mentor kan je vertellen hoe je het DDD kunt aanmaken.

Aanmelden en DDD in beeld
In dit filmpje wordt alles uitgelegd over aanmelden bij een mbo en het DDD.

Recht op toelating
Albeda staat open voor iedereen die wil en kan studeren. Bij ons kun je je het hele jaar door aanmelden voor een opleiding. Vanaf 1 augustus 2017 is er een nieuwe wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Daarmee is er voor het eerst een landelijke datum voor het mbo belangrijk, namelijk 1 april. Hier lees je meer over wat deze wet voor jou inhoudt. Bekijk ook het overheidsfilmpje over toelatingsrecht.

Vragen?
Heb je vragen over aanmelden, het DDD of recht op toelating? Neem dan contact op met de voorlichters van ons Studie info punt. Contact opnemen kan op verschillende manieren:

  • Bel: 010 290 10 20
  • Mail: albeda@albeda.nl
  • Kom langs: Rosestraat 1101, 3071 AL Rotterdam