mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Tegemoetkoming in de schoolkosten: 18min regeling

Tegemoetkoming in de schoolkosten: Albeda Studentenfonds

Je gaat een praktijkgerichte opleiding volgen en daarom heb je naast boeken ook zaken nodig zoals een laptop, veiligheidsschoenen of voorgeschreven kleding. Samen met de boekenlijst en licenties noemen we dit onderwijsbenodigdheden. Maak jij je zorgen over deze kosten voor je opleiding? Of kunnen je ouders/verzorgers deze niet betalen? Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is er een regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij Albeda noemen we dit het Albeda Studentenfonds.

Voor wie is het Studentenfonds?
Het fonds is er om te voorkomen dat studenten om financiële redenen niet aan een opleiding kunnen beginnen of deze niet kunnen afmaken. Daarnaast biedt het Studentenfonds een vergoeding voor studenten die zich extra inzetten voor de school of door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.
Hieronder lees je welke vier verschillende doelgroepen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Studentenfonds.

Vragen of hulp nodig?
Heb je vragen over het Albeda Studentenfonds of hulp nodig bij het invullen van de aanvraag, neem dan contact op via [email protected] of bel naar 085 200 74 02.

Studenten die moeite hebben om de verplichte onderwijsbenodigdheden aan te schaffen:

Andere redenen waarom je mogelijk financiële ondersteuning kunt krijgen: