Sociaal werker

Vind je het leuk om je bezig te houden met het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen? Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van werk, wonen, inkomen of sociale voorziening. Ben je daarnaast iemand die graag andere mensen verder helpt, ook als het gaat om mensen die het maatschappelijk moeilijk hebben? Dan is de opleiding Sociaal werker iets voor jou!

Bekijk de film over Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.  

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je mensen met sociale problemen kunt helpen. Daarbij leer je hoe je kunt inventariseren waar mensen behoefte aan hebben en hoe je hen kunt ondersteunen om hier een plan van aanpak voor op te stellen. Je ontdekt hoe je hierbij de eigen kracht van mensen kunt gebruiken en hoe je mensen leert om hun netwerk te versterken. Je leert de belangen van mensen te behartigen en hoe je mensen kunt ondersteunen om dit zelf te leren doen.

In het profieldeel ga je dieper in op de specifieke ondersteuning die je aan (individuele) cliënten kunt bieden. Je leert cliënten te ondersteunen bij praktische zaken, bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied, en je leert hoe je hen kunt stimuleren om die zelfstandig op te lossen. Je ontdekt hoe je op een heldere wijze informatie, advies en voorlichting kunt geven waarmee je cliënten verder kunt helpen.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal interessante onderwerpen,  bijvoorbeeld 'Ondernemend gedrag' of 'Doorstroom hbo'. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.   

Naast beroepsgerichte lessen krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als sociaal werker ondersteun je cliënten bij praktische diensten, bijvoorbeeld op juridisch of financieel gebied. Je werkt grotendeels zelfstandig en je stemt daarbij af met collega’s of andere hulpverleners. 

Je kunt bijvoorbeeld werken:

 • bij de gemeente;
 • bij centra voor werk en inkomen;
 • in justitiële inrichtingen
 • bij organisaties voor maatschappelijke opvang;
 • bij slachtofferhulp;
 • in de verslaafdenzorg;
 • in woonorganisaties;
 • in verpleeg- en verzorgingstehuizen;
 • in de gehandicaptenzorg;
 • in de thuiszorg;
 • in het ziekenhuis.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als sociaal werker kun je een grote rol spelen in het leven van mensen die het sociaal-maatschappelijk moeilijk hebben. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen, dat je je bij hen betrokken voelt en dat je hen respecteert. Om cliënten goed te kunnen begeleiden en te activeren moet je enthousiast, geduldig en vasthoudend zijn.  

In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, nauwkeurig werkt en anderen kunt motiveren. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf en anderen kunnen opkomen. Je moet zowel kunnen samenwerken met individuen als met groepen.  

Verder is het belangrijk dat je toegankelijk bent, dat je informatie goed kunt overbrengen en dat je problemen van cliënten goed begrijpt zodat je hen, andere betrokkenen of instanties kunt adviseren. Daarbij is het nodig dat je goed kunt signaleren en communiceren.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2019/2020.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1168,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen.
Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Intake
Voor deze opleiding geldt een intake procedure.

Tijdens deze intake procedure maak je kennis met de opleiding, zodat je een goed beeld krijgt van de lessen en het beroep waarvoor je wordt opgeleid. Je krijgt ook informatie over het leerklimaat van de opleiding en we lichten de regels en procedures toe. Zowel leden van het onderwijsteam, maar ook studenten van de opleiding geven je hier informatie over. Aan het einde van het programma wordt er met jou geëvalueerd in hoeverre jouw beeldvorming aansluit op jouw persoonlijke leerwensen en leerbehoefte.

Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het studiekeuzeadvies wordt dan met je besproken. Ben je nog minderjarig dan wordt dit gesprek samen met jouw ouders gevoerd. Je ontvangt van ons per post het studiekeuzeadvies.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Aanmelden

Crebo
25615
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2020