mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten aan het praten
Studenten zitten in park

Sociaal werker

Waarom kiezen voor de opleiding Sociaal werker? 
 

 • Je wilt mensen ondersteunen om (sociale) vraagstukken aan te pakken 
 • Je wilt verschillende doelgroepen helpen wegwijs te worden in alle regelingen, procedures en voorzieningen 
 • Je vindt het leuk om samen met anderen activiteiten te organiseren, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen 
 • Je vindt dat verschillen tussen mensen de wereld juist mooier maakt 
 • Je werkt graag samen en je staat stevig in je schoenen.

Als sociaal werker werk je met diverse mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, waarbij je hen ondersteunt op verschillende aspecten van hun leven en hen informatie geeft over regelingen, procedures en voorzieningen. Daarnaast werk je samen met verschillende instanties om een betere toekomst voor de mensen om je heen te creëren. Als je de checklist afvinkt en het belangrijk vindt om mensen met verschillende achtergronden te helpen, dan past de opleiding Sociaal werker bij jou!

Versneld traject
Dit opleidingstraject duurt 3 jaar. Sommige studenten kunnen sneller dan deze standaard. Je merkt dit tijdens je opleiding doordat je resultaten bovengemiddeld zijn en je laat zien dat je aan meerdere taken tegelijk kunt werken. Het tempo waarop jij je ontwikkelt, bepaalt dus ook het tempo waarmee je de opleiding doorloopt. Je bespreekt dit tijdens je opleiding met je studieloopbaanbegeleider (slb’er).

Bekijk hier de filmpjes van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk via onze playlist op YouTube.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

Bij de opleiding Sociaal werker komen theorie en praktijk samen voor een boeiende leerervaring. In de eerste helft van je studie bereid je je voor op de praktijk, gevolgd door twee tot drie dagen per week stage tot het einde van je opleiding. Tijdens je stage pas je direct toe wat je in de lessen leert en kun je jouw stage-ervaringen meteen met school delen.

De opleiding Sociaal werker is breed opgezet, gericht op verschillende werkterreinen zonder specifieke profieldelen. Jouw nadruk ligt op het ondersteunen en begeleiden van mensen bij diverse sociale vraagstukken. Sociaal werk draait om menselijk contact, wat je niet alleen vaardigheden voor begeleiding oplevert, maar ook zelfreflectie stimuleert. Hoe kom je over? Hoe motiveer je anderen?

Kies uit keuzedelen die aansluiten bij je interesses, bijvoorbeeld 'Wijkgericht werken', 'Positieve gezondheid' en 'Voorbereiding op het hbo'.

Je ontwikkelt niet alleen vakspecifieke vaardigheden, maar verbetert ook algemene vaardigheden in Nederlands, Engels en rekenen, gericht op je toekomstige beroep. Gespreksvoering gaat over zowel vakinhoudelijke aspecten als taalvaardigheid. Het onderdeel burgerschap helpt je begrijpen hoe de samenleving werkt en wat jouw rol daarin is.

Het programma voor Loopbaan helpt je ontdekken waar je goed in bent en hoe je jouw carrière vorm kunt geven. Een studieloopbaanbegeleider staat klaar om je te ondersteunen op dit pad.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Sociaal werk bestaat uit diverse beroepen in organisaties die de maatschappij vooruithelpen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Bij welzijnsorganisaties
 • In woningbouwverenigingen
 • Met sportorganisaties
 • In de verslavingszorg
 • Bij jeugd-, jongeren- en ouderenwerk
 • Bij wijkorganisaties
 • In vluchtelingenwerk
 • In justitiële inrichtingen
 • Met bewindvoering
 • In dagbesteding
 • Voor arbeidsmarkttoeleiding
 • Bij gemeenten

Vanuit dit brede werkveld hebben sociaal werkers een gezamenlijk doel en aanpak: 

 • Een sociaal werker ondersteunt mensen bij het oplossen van problemen in het dagelijks leven, zodat ze weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. 
 • Een sociaal werker geeft advies over regelingen en procedures en begeleiden kwetsbare groepen. 
 • Een sociaal werker organiseert en begeleid activiteiten. 
 • Een sociaal werker vraagt aan mensen, cliënten en buurtbewoners wat zij nodig hebben en gebruiken vaardigheden en methodieken om die doelen te bereiken. 
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van de volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Voor de opleiding Sociaal werker is het belangrijk dat je open staat voor verschillen tussen mensen. Dat je nieuwsgierig bent naar anderen en gelijkwaardig en respectvol met mensen omgaat. Je staat stevig in je schoenen en je staat open voor feedback. 

Tijdens de opleiding leer je hoe je op een professionele manier mensen ondersteunt. Denk daarbij aan gespreksvaardigheden, maar ook aan het organiseren en ondersteunen van activiteiten.   
Je leert hoe je moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en mensen met elkaar verbindt. Je leert hoe je de (hulp)vraag kunt onderzoeken en hoe je dit kunt vertalen naar een plan van aanpak met acties, waar ook andere disciplines en organisaties aan verbonden kunnen zijn. Voor goede vaardigheden heb je ook kennis nodig, bijvoorbeeld van sociale zekerheid, sociologie en psychologie. Om sociaal werker te worden moet je ook goed naar jezelf kunnen kijken. Je leert hoe je kunt reflecteren op je eigen houding en gedrag. 

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1357,-.

Ben je 18+ of word je binnenkort 18? Dan kun je studiefinanciering, een studentenreisproduct en misschien een aanvullende beurs krijgen.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 280 euro voor boeken en licenties. 
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 335 euro. 

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen zijn ongeveer 40 euro per keuzedeel. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

De opleiding Sociaal Werker is een zogenaamde numerus fixus opleiding. Dat betekent dat er per jaar maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en dat de helft van de plaatsen beschikbaar is voor vmbo’ers. Omdat we een aantal afmeldingen hebben gekregen, zijn er weer enkele opleidingsplaatsen beschikbaar. 

 Meld je daarom vóór 1 september aan voor deze opleiding. Na je aanmelding krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor de intake-activiteiten. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding, is het verplicht om hieraan deel te nemen. Houd er rekening mee dat de intakegesprekken van 22 augustus t/m 1 september gehouden worden. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Het uitnodigen van studenten voor de beschikbare plaatsen gaat op volgorde van aanmelding. Als je niet aanwezig kunt zijn of we je niet kunnen bereiken, zullen we doorgaan met de volgende persoon op de lijst, waardoor je opleidingsplaats mogelijk komt te vervallen. 

 Aanmelden voor een specifieke locatie is helaas organisatorisch niet mogelijk, ook niet voor studenten die nu al op een specifieke locatie geplaatst zijn voor de opleiding Sociaal werk. Uiteraard kijken we bij je aanmelding wel of er plek is op de locatie die het dichtst bij jouw woonadres is. 

 Je hebt toegang tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • je meldt je uiterlijk 1 september aan; 
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen; 
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en). 

Belangrijk: Tweede voorkeur 
Voor deze numerus fixus opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is een kans dat je niet geplaatst kan worden. Het is daarom belangrijk dat je, als je wel in september met een opleiding wilt beginnen, een tweede voorkeur voor een opleiding doorgeeft bij je aanmelding. Bij het invullen van het digitale aanmeldformulier vul je bij de laatste vraag jouw tweede voorkeur voor een opleiding in. 

 Je ontvangt voor beide opleidingen een uitnodiging voor een kennismaking (intake). Albeda adviseert je om ook naar het kennismakingsgesprek voor jouw tweede voorkeur te gaan. 

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

ik zoek net even iets anders

ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
25615
Niveau
niveau 4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus
Opleidingstype
Mbo