Albeda zorgcontract

In verband met de coronamaatregelen hebben onze lesruimten een beperkte capaciteit. Daardoor zullen een of meerdere lesactiviteiten via Microsoft Teams uitgevoerd kunnen worden. Steeds wordt per scholing en per lesactiviteit gekeken of online onderwijs past bij het onderwerp en het doel van de activiteit.

Albeda zorgcontract biedt scholingen en vervolgopleidingen aan die inspringen op toekomstige ontwikkelingen in de zorg, waarin een leven lang ontwikkelen steeds belangrijker wordt. Iedere zorgprofessional en werkgever in de zorg heeft zijn/haar eigen opleidingsvragen en dat vraagt om maatwerk.

Belangrijke wijzigingen bij vervolgopleidingen voor verzorgenden

Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft zich sinds 2019 gebogen over een nieuwe erkenning systematiek van de vervolgopleidingen voor verzorgenden. Dit heeft geleid tot nieuwe profielen per opleiding. Per 1 januari 2021 zijn de nieuwe opleidingsprofielen van kracht. Van profiel 2009 naar profiel 2019. 
Albeda Zorgcollege heeft de nieuwe erkenningen voor de EVV en de GVP opleiding aangevraagd en ook gekregen. Het is de bedoeling dat voor de andere vervolgopleidingen ook erkenning wordt aangevraagd door Albeda.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De EVV opleiding vormt de generieke basis van de overige opleidingen. Afhankelijk van de gekozen opleiding wordt het beroepsinhoudelijke deel aan de opleiding toegevoegd. Dat betekent b.v.  dat een gevolgde GVP opleiding vanaf 2021 tot een dubbel diploma leidt. (GVP diploma en EVV diploma)
 • De diploma uitgifte was gedelegeerd aan de opleider. Vanaf 2021 krijgt iedereen een landelijk geregistreerd diploma
 • De beroepscompetentieprofielen zijn vervangen door CanMeds rollen voor verzorgenden
 • Vanaf januari 2021 moeten studenten zich bij aanvang van de opleiding inschrijven bij het CZO.
 • Aan het eind van de opleiding moet de student zelf een diploma aanvraag indienen bij het CZO.
 • Van 3 landelijke vervolgopleidingen naar 5 landelijke vervolgopleidingen t.w.:
  Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)
  Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)
  Gespecialiseerd Verzorgende Revalidatiezorg (GRZ)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Gerontopsychiatrie (GVG)  (nog in ontwikkeling)
  - Gespecialiseerd Verzorgende Somatische zorg (GVS)  (nog in ontwikkeling)

Voor deelnemers met een afgeronde vervolgopleiding vanuit een vorig profiel (2003/2009) hanteren we een EVC procedure. Voor deze doelgroep is een verkort traject op maat beschikbaar. 

Nieuw aanbod

Helpende Plus, erkend mbo certificaat
Basis Acute Zorg
Beademen op de IC, hoe zit het ook alweer?
Masterclass Mechanische beademing, Beyond the basics
 

Kijk hieronder voor ons hele aanbod.