mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

praktijkopleider begeleidt student

Cluster Hospitality

Informatie beroepspraktijkvorming

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de beroepspraktijkvorming van de opleidingen die vallen onder het cluster Hospitality. 

Albeda cluster Hospitality heeft een ruim aanbod aan mbo-opleidingen, verdeeld over 4 colleges. Samen met het werkveld, alumni en diverse (onderwijs) partners bouwen we aan inspirerend beroepsonderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. Hospitality vormt de rode draad in al onze opleidingen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat elke student recht heeft op een succesvolle toekomst. Onze krachtige professionals dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen. We durven keuzes te maken, nieuwe initiatieven te starten en het onmogelijke tóch mogelijk te maken. De sterkte van ons duurzame netwerk bepaalt deels ons succes. Laten we samen verder bouwen aan excellent onderwijs, in het belang van alle studenten en de samenleving.

Albeda cluster Hospitality, Hospitality Innovation Campus en andere gastvrijheid- en vrijetijdssectoren hebben de handen ineengeslagen. Met elkaar gaan we samenwerken aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarkt. Door het tekenen van het Hospitality Pact is er een belangrijke samenwerking gestart tussen bedrijfsleven, onderwijs, kennisinstellingen en de overheid om uitdagingen aan te pakken en het verschil te maken. 

Met dit pact en de campagne 'Be My Guest' die tegelijkertijd startte met de lancering gaan we jongeren inspireren en faciliteren in alle mogelijkheden van de Hospitality sector. Voor meer informatie Hospitality Pact | Albeda

Doet u mee!Be my guest!

Bertho Rombout en Rita Bornebroek - Smits