Bedrijfssituatie student - begeleider

Handleiding stagevolgsysteem Eduarte

Elke praktijkopleider en andere relevante contactpersonen binnen een leerbedrijf, die momenteel gekoppeld zijn aan een student van Albeda met een actieve bpv, hebben of krijgen een account om in te loggen in het bedrijvenportaal van Eduarte.

Hieronder vindt u de handleiding voor praktijkopleiders en contactpersonen uit het bedrijfsleven die gaan werken met het stagevolgsysteem Eduarte.

In deze video wordt kort uitgelegd hoe het bedrijvenportaal werkt.

Downloads