mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Bedrijfssituatie student - begeleider

Stagevolgsysteem Eduarte

Meer informatie

Handleiding stagevolgsysteem Eduarte

Elke praktijkopleider en andere relevante contactpersonen binnen een leerbedrijf, die momenteel gekoppeld zijn aan een student van Albeda met een actieve bpv, hebben of krijgen een account om in te loggen in het bedrijvenportaal van Eduarte.

Hieronder vindt u de handleiding voor praktijkopleiders en contactpersonen uit het bedrijfsleven die gaan werken met het stagevolgsysteem Eduarte.

In deze video wordt kort uitgelegd hoe het bedrijvenportaal werkt.

Manual Eduarte Work Placement Tracking System

All workplace trainers and other relevant contact persons in a work placement company who are currently linked to an Albeda student with a work placement have or will receive an account to log in to the Business Portal of Eduarte.

Below you will find the manual for workplace trainers and contact persons from the business sector who will be using the Eduarte training tracking system.

Downloads