mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Algemene klacht derden

Bespreek uw klacht dan eerst met een klachtenfunctionaris ([email protected] of via het contactformulier). Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een brief schrijven aan het college van bestuur van Albeda (t.a.v. College van bestuur (klachten), postbus 9451, 3007 AL Rotterdam).