mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Student tekent op bord

Statuten en reglementen

De grondregels en bepalingen van Albeda, voor onze organisatie en voor onze studenten kun je vinden in onze algemene statuten en in ons studentenstatuut.

Downloads