Overige klachten

Heeft u een klacht over Albeda, maar u bent geen werknemer, ouder/wettelijke vertegenwoordiger van een student of  (aspirant, voormalig of examen-) student van Albeda? Bespreek uw klacht dan eerst met een klachtenfunctionaris (klachten@albeda.nl of via het contactformulier). Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u een brief schrijven aan het college van bestuur van Albeda (t.a.v. College van bestuur (klachten), postbus 9451,3007 AL Rotterdam).