mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht over privacy

Vind je dat Albeda de regels met betrekking tot privacy niet naleeft, dan kun je een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming ([email protected] of via het contactformulier). Wanneer dit niet leidt tot een voor jou acceptabel resultaat, dan kun je je wenden tot het College bescherming persoonsgegevens.

Downloads