Klacht over privacy

Vind je dat Albeda de regels van privacy niet naleeft, dan kun je je wenden tot een  klachtenfunctionaris (klachten@albeda.nl of via het contactformulier).

Wanneer dit niet leidt tot een voor jou acceptabel resultaat, dan kun je je wenden tot het College bescherming persoonsgegevens.