mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Telefoon in hand

Klachten bij aanbesteden

Bent u ondernemer, heeft u belang bij de verwerving van een specifieke opdracht en heeft u daar een klacht over? Dan kunt u hierover een klacht indienen.  Een klacht heeft betrekking op bepaald handelen of nalaten van Albeda, dat in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. In het document Klachtenregeling bij aanbesteden leest u hoe u uw klacht kunt indienen.

Downloads