mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Leerwerkplaatsen

Onze opdracht is studenten en werkenden op te leiden tot professionele beroepsbeoefenaren met kwaliteiten als vakbekwaam, ondernemend en flexibel. Kwaliteiten die leiden tot duurzame inzetbaarheid. Het concept van de traditionele school volstaat daarbij volgens ons niet meer. De dynamiek in de samenleving en de arbeidsmarkt is daarvoor te hoog. Bedrijfstakken en beroepen veranderen of verdwijnen zelfs, terwijl tegelijkertijd nieuwe werkvelden en beroepsgroepen ontstaan. Door in leerwerkplaatsen de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs sterker met elkaar te vervlechten, anticipeert Albeda samen met haar partners op deze ontwikkelingen. Zo zet Albeda samen met het werkveld de toon.

Het onderwijs vindt steeds meer buiten de muren van het klaslokaal en de school plaats. Docenten verzorgen het onderwijs voor studenten op locatie van het bedrijf instelling of op centrale plekken in een stadswijk. Voor studenten betekent het dat ze direct in de context van het werk en het toekomstige beroep onderwijs krijgen aangeboden. Ze werken aan opdrachten en projecten die aangedragen worden door het bedrijfsleven of ze zijn onderdeel van een team dat binnen een instelling werkt. Kern is dat onderwijs en praktijk direct aan elkaar gekoppeld worden en dat het onderwijs tot stand komt in directe samenwerking met elkaar.

Bekijk het Albeda E-magazine met als thema Leerwerkplaatsen zijn de toekomst!

Meer informatie