Leer-werkplaatsen

Binnen de leer-werkplaatsen zijn leren, trainen en oefenen met elkaar verbonden. Studenten werken hier met hulp van docenten en praktijkbegeleiders aan hun beroepsgerichte toekomst. Leer-werkplaatsen zijn kleinschalige, veilige omgevingen waarin beroepscontext, arbeidsidentiteit, samenwerking en verantwoordelijkheid nemen, centraal staan. Dat kunnen binnen- en buitenschoolse voorzieningen zijn. Binnen elke leer-werkplaats is sprake van een mix tussen algemene (vormende) vakken en beroepsgerichte opleidingen, trainingen en oefeningen. Deze mix moet ervoor zorgen dat, naast hun beroepsgerichte vaardigheden, studenten breed worden opgeleid om hen meer kansen te geven in hun toekomstige loopbaan. Leer-werkplaatsen zijn herkenbare en aansprekende eenheden voor de arbeidsmarkt, bedrijfstakken, werkvelden en samenleving. Leer-werkplaatsen zijn ingebed in de beroepskolom met het oog op de instroom vanuit het vmbo en de doorstroom naar het hbo.