mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Leerwerkplaatsen Albeda College Economie & Ondernemen

Bij Albeda College Economie & Ondernemen werken we met verschillende leerwerkplaatsen. Deze leerwerkplaatsen zijn bedoeld om beginnende beroepsbeoefenaren die vaardigheden mee te geven waar de praktijk om vraagt. Hoe doen we dat? Studenten voeren echte opdrachten uit voor ondernemers onder begeleiding van een coach of docent. Want mede door technologische vernieuwingen en digitalisering verandert de wereld, en dus ook de arbeidsmarkt, in hoog tempo. Sommige beroepen zullen veranderen, anderen zullen verdwijnen. Door de ontwikkelingen in de markt doen bedrijven, naast de vereiste kennis, steeds meer een beroep op flexibiliteit, ondernemerschap en communicatieve vaardigheden. In onze leerwerkplaatsen krijgen studenten een realistischer beroepsbeeld en kunnen ze deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Meer informatie