Klacht van werknemers

Albeda neemt klachten van werknemers heel serieus. We vinden dat elke klacht snel uit de wereld geholpen moet worden. Bespreek jouw klacht daarom eerst met je direct leidinggevende of, indien dit niet gewenst is, met je branche- of stafdirecteur. Samen met hem of haar probeer je tot een oplossing te komen. Indien dit niet is gelukt kun je een formele klacht  indienen bij de Interne geschillencommissie werknemers (t.a.v. mevrouw Y. van Hooijdonk (ambtelijk secretaris), postbus 9451, 3007 AL Rotterdam). Dat doe je dan volgens de procedure die is opgenomen in het reglement van deze commissie.

Een overzicht van de klachtenprocedure werknemers vind je onderaan deze pagina als download.

Downloads