mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Telefoon in hand

Medewerkers

Op deze pagina staan de onderwerpen vermeld waarover je als medewerker een klacht kunt indienen. Probeer het eerst zelf op te lossen. Als je er niet uitkomt, dan biedt Albeda je de ondersteuning die nodig is om tot een oplossing te komen. 

Wanneer er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kun je alsnog een formele klacht indienen. Voor elk soort klacht is er een specifieke klachtenregeling (zie hieronder), zodat iedere klacht op Albeda gehoord en behandeld wordt. Zorg ervoor dat je je klacht zo precies mogelijk omschrijft. Vergeet ook niet je persoonlijke gegevens te vermelden, zoals je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en de opleiding die je volgt. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie