mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Klacht over ongewenst gedrag

We hopen natuurlijk dat het niet voorkomt: ongewenst gedrag bij Albeda. Maar als het gebeurt, is het goed om te weten dat we vertrouwenspersonen hebben waar je terecht kunt. Ongewenst gedrag kan van alles zijn: (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld en pesten, maar ook discriminatie en racisme. Kortom, gedrag wat jij niet wilt. Blijf er niet mee rondlopen en neem contact op met de vertrouwenspersonen. Je kunt met hen een vertrouwelijk gesprek voeren en samen zoeken naar een oplossing.

In het filmpje kun je zien in welke situatie je naar de vertrouwenspersoon kunt gaan en wat een vertrouwenspersoon vervolgens voor je kan doen. De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via telefoonnummer 010 448 27 60, per e-mail [email protected] of via het contactformulier.

Formele klacht
Als je besluit om een formele klacht in te dienen, neem dan eerst contact op de vertrouwenspersonen. Zij helpen je verder. In het Reglement ongewenst gedrag lezen hoe de klachtenprocedure werkt. Je vindt dit reglement als download onderaan deze pagina. Je kunt de klacht indienen bij:

  • De vertrouwenspersonen via [email protected].
  • De klachtencommissie ongewenst gedrag ter attentie van de heer P.C. Santema (voorzitter) en/of mevrouw J.L. Kho (ambtelijk secretaris) via [email protected] of per post naar:
    Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam
  • Het college van bestuur van Albeda
    Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam

De vertrouwenspersonen

Yvonne van Hooydonk

Yvonne van Hooydonk

Jos Auke van der Weide

Jos Auke van der Weide

Downloads