Klacht over ongewenst gedrag

We hopen natuurlijk dat het niet voorkomt: ongewenst gedrag bij Albeda. Maar als het gebeurt, is het goed om te weten dat we een Bureau vertrouwenspersonen hebben waar je terecht kunt. Ongewenst gedrag kan van alles zijn: pesten, discrimineren, gedrag wat jij niet wilt.... De vertrouwenspersonen staan klaar voor studenten en medewerkers van Albeda, zowel op school als op de stageplaats. Bekijk hier  het filmpje van Bureau vertrouwenspersonen

Heb je direct of indirect te maken met ongewenst gedrag, dan gaat de vertrouwenspersoon samen met jou op zoek naar een oplossing. Blijf daarom niet rondlopen met ervaringen van ongewenst gedrag, maar vraag advies of maak een afspraak met het Bureau vertrouwenspersonen.

Het Bureau vertrouwenspersonen is te bereiken via telefoonnummer 010 448 27 60, e-mail naar [email protected] of via het contactformulier.

Als je besluit om een formele klacht in te dienen, kun je in het Reglement ongewenst gedrag lezen hoe de klachtenprocedure werkt.

Je kunt de klacht indienen bij:

  • De vertrouwenspersoon
  • De voorzitter of ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie ongewenst gedrag (t.a.v. de heer P.C. Santema (voorzitter) of mevrouw J.L. Kho (ambtelijk secretaris), postbus 9451, 3007 AL Rotterdam)
  • Het college van bestuur van Albeda (postbus 9451, 3007 AL Rotterdam)

Downloads