Opvang van het acuut zieke kind - herhaling assessment

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn acute zorg te verlenen aan ernstig zieke kinderen? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  • herhaling methodiek (ABCD)
  • nieuwste ontwikkelingen inclusief reanimatieprotocollen
  • toets
  • assessments

Doel

Doel

Herhaling, actualisering en verdieping van kennis en inzicht in de zorg rondom het acuut zieke kind met acute ernstige levensbedreigende ziektebeelden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

SEH- en Kinderverpleegkundigen die de bijscholing “Het acuut zieke kind op de Spoedeisende hulp en/of Kinderafdeling” in het verleden hebben gevolgd.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing kunt u aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intake gesprek aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Certificering

Certificering

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.
Na deelname aan de scholing en het met goed gevolg afleggen van een assessment en het behalen van een theorietoets wordt er een certificaat uitgereikt.

Aanmelden

Duur
2 dagdelen (1 dag)
Kosten
Volgens offerte.

U kunt een offerte of een intake gesprek aanvragen via ons contactformulier .