mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Studenten die lid zijn van de Albeda studentenraad

Studenten die lid zijn van de Albeda Studentenraad worden gefaciliteerd bij het goed uitvoeren van hun taken. Jaarlijks worden hier afspraken over gemaakt tussen het college van bestuur en de voorzitter van de studentenraad. Onderdeel van deze afspraken is een financiële vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Albeda Studentenraad. De studenten ontvangen de vergoeding voor de periode dat zij lid zijn van de studentenraad.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met [email protected] of bel naar 085 200 74 02 op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00-12.00 uur of 14.00 -16.00 uur.