mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

jonge schrijft

Instructeur mbo

Instructeur mbo is een opleiding voor mensen die al een baan hebben in het mbo en willen werken als instructeur.

Docenten (of instructeurs) zijn onmisbaar in het onderwijs en zeker in het mbo. Door jouw ervaring weet je alles uit de praktijk en hier kun je mbo studenten les over geven. Waarschijnlijk bezit je alleen nog geen didactische en pedagogische vaardigheden, vandaar dat daar flink aan wordt gewerkt tijdens deze opleiding.

Ook als je werkzaam bent in het voortgezet onderwijs als instructeur, kun je deze opleiding bij ons volgen.

Meer informatie over de opleiding

Meer informatie over de opleiding

De specialistenopleiding tot instructeur is een éénjarige bbl-opleiding op niveau 4.

Je gaat één dag in de week naar school (op vrijdag) en je bent voor minimaal 16 uur werkzaam als instructeur in het mbo.

De opleiding Instructeur mbo richt zich op de pedagogisch-didactische kennis, vaardigheden en gedragingen van een instructeur. Daarbij staat het aanbieden van onderwijsactiviteiten, werken aan kwaliteit en deskundigheid centraal. Daarnaast maken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap onderdeel uit van de opleiding en moet er één keuzedeel worden gevolgd.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als instructeur in het mbo ga je na de opleiding studenten begeleiden en ondersteunen bij het uitoefenen van vaardigheden.

Het is belangrijk dat je geduldig bent en goed kunt communiceren. Je komt voor de klas te staan, dus moet je wel voor een groep kunnen spreken.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een specialistenopleiding (niveau 4) starten als je een diploma hebt voor een vakopleiding (niveau 3) voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Voor een bbl-opleiding verloopt de aanmelding meestal via de werkgever. Wil je je aanmelden voordat je een werkgever hebt gevonden, dan is dit wel mogelijk. Houd dan wel rekening met:

 • Zonder werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Deze kosten staan vermeld onder het blokje ‘Opleidingskosten’.
 • Je krijgt voor een bbl-traject geen studiefinanciering.
 • Binnen vier maanden moet je een werkgever hebben gevonden, omdat je anders niet verder kunt in dit bbl-traject. De kans is dan groot dat je studievertraging oploopt.
 • Je wordt pas na een intakegesprek op school definitief geplaatst.
 • Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de opleiding. Hij/zij staat op deze pagina vermeld.

De opleiding is bedoeld voor instructeurs zonder bevoegdheid en toekomstige instructeurs van alle mbo-instellingen.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Als instructeur mbo speel je met je kwaliteiten en persoonlijkheid een belangrijke rol bij het bereiken van de gewenste leerresultaten en het realiseren van een veilige leeromgeving voor studenten.

Je hebt een functie als rolmodel en weet inhoud te geven aan je voorbeeldfunctie. Je gaat respectvol om met studenten en collega’s en kan diversiteit hanteren. Je speelt creatief en flexibel in op de gegeven situatie, de wensen en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van studenten. Je werkt mens- en resultaatgericht, sociaal-communicatief, efficiënt, methodisch, hygiënisch, veilig, kostenbewust, milieubewust en ergonomisch verantwoord. Je bent initiatiefrijk, leergierig en zelfstandig. Je reflecteert regelmatig op je beroepsmatig handelen, zodat je blijft leren van je werkzaamheden en je handelingsrepertoire optimaliseert. Voor een verantwoorde beroepsuitoefening ben je als instructeur mbo betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2023/2024.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 654,-.

Je krijgt voor een bbl-opleiding geen studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van deze opleiding. Vraag bij de werkgever na of zij deze kosten vergoeden.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor de gehele opleiding betaal je ongeveer 200 euro voor boeken en licenties. 

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Sluit

Leerwerk - en stagebedrijven

Leerwerk - en stagebedrijven

Je bent voor minimaal 16 uur werkzaam als instructeur bij een mbo-instelling.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma een lerarenopleiding
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Je zou ook kunnen kijken bij de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerkerPersoonlijk begeleider maatschappelijke zorg of de opleiding Onderwijsassistent

 

Sluit

Aanmelden

Crebo
25575
Niveau
niveau 4
Traject
bbl
Duur bbl
1 jaar
Startmoment(en)
februari, augustus
Opleidingstype
Mbo

Aanmelden voor deze opleiding voor komend schooljaar kan niet meer. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze opleiding is bereikt.

Wil je weten wat dit voor jou betekent of wil je een studieadvies van één van onze voorlichters, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip).
Zij kunnen je waarschijnlijk verder helpen.

Je kunt ook onder het tabblad 'ik zoek net even iets anders' kijken. Hier staan opleidingen die lijken op deze opleiding en die mogelijk voor jou interessant zijn.