mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

foto ter illustratie

Beroepsonderwijs

Het mbo kent zo’n 250 opleidingen. Een opleiding is beschreven in een kwalificatiedossier. Een kwalificatiedossier beschrijft voor een beroepsgroep de inhoud van het beroep en de benodigde competenties voor een beginnend beroepsbeoefenaar.

Bol, bbl en deeltijd bbl
De opleidingen zijn te volgen via drie leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol), de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de deeltijd bol. De leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma, maar zijn verschillend ingevuld:

  • Bol legt het accent op school. De opleidingen bestaan voor 20 tot 60% uit beroepspraktijkvorming (stage).
  • Bbl legt het zwaartepunt op leren in de praktijk. De opleidingen bestaan voor 60 tot 80% uit beroepspraktijkvorming. Bij deze opleidingen is er sprake van werkend leren.
  • De derde variant is de bol opleiding in deeltijd. De opleidingen bestaan doorgaans uit twee dagen in de week les op school en de andere dagen beroepspraktijkvorming.

Kwalificatieniveaus
Het mbo kent vier kwalificatieniveaus:
Niveau 1 en 2 wordt funderend beroepsonderwijs genoemd. Studenten bouwen aan hun fundament voor zelfstandig functioneren op de arbeidsmarkt. Deze niveaus kennen een drempelloze instroom.
Bij niveau 3 en 4, het middelbaar beroepsonderwijs, ligt de focus op het opleiden tot vakspecialist en ondernemer. Met een niveau 4 diploma ben je toelaatbaar in het hbo.

Uitgebreidere informatie over het mbo vind je op het deel op de website dat specifiek voor studenten en ouders is gemaakt.