mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Leerwerkplaats UN1EK

UN1EK Onderwijs en opvang en Albeda zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten inspirerend en effectief op te leiden, waardoor er een goede aansluiting ontstaat met de beroepspraktijk in de kinderopvang.

Samen opleiden
Samen opleiden doen we in een leerwerkplaats. Een leerwerkplaats is een beroepsgerichte leer-werkomgeving, waar je als student van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK), Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM) of Kindprofessional (KP) wordt opgeleid.

Leren in de praktijk én op school
Kies je voor studeren in een leerwerkplaats van UN1EK dan ga je 1 dag per week bij een Integraal Kind Centrum (IKC) aan de slag met praktijkopdrachten. Je wordt daar begeleid door een docent en een praktijkopleider. Daarnaast loop je 2 dagen stage op een locatie van UN1EK in Vlaardingen en volg je 2 dagen per week de vakken Nederlands, Engels en burgerschap op de Albeda locatie in Vlaardingen. Er zijn verschillende leerwerkplaatsen.

Leerwerkplaats UN1EK Pedagogisch medewerker
De leerwerkplaats Pedagogisch werk is in september van schooljaar 2021 – 2022 gestart met studenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4). Deze studenten krijgen 1 dag per week les op IKC Ambacht in Vlaardingen.

Leerwerkplaats UN1EK Kindprofessional
Ook de leerwerkplaats Kindprofessional is schooljaar 2021 – 2022 van start gegaan. De studenten van de opleiding Kindprofessional krijgen 1 dag per week les bij Kindcentrum De Ark in Vlaardingen en lopen ook stage op deze locatie.

Doorgaande leerlijn
De integrale kindcentra van UN1EK bieden opvang en onderwijs in een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In de leerwerkplaats maak je kennis met deze doorgaande leerlijn. Door zo dicht op de praktijk opgeleid te worden, kiezen de meeste studenten tijdens hun opleiding met overtuiging voor werken in de kinderopvang. Andere studenten raken geïnspireerd om een vervolgopleiding tot onderwijsassistent of de pabo te volgen.

Voordelen
De leerwerkplaats biedt voordelen voor alle partijen: Albeda biedt een inspirerende en beroepsgerichte opleiding waarbij je als student verzekerd bent van een goede stageplaats bij UN1EK. UN1EK draagt bij aan de instroom van goed opgeleide pedagogisch medewerkers.

Praktijkopleiders
Ontwikkeling stopt nooit! UN1EK heeft zelf twee praktijkopleiders in dienst. Zij coachen de pedagogisch medewerkers op de werkvloer, onder andere aan de hand van video interactie begeleiding om hun beroepsvaardigheden verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen Albeda en UN1EK in de leerwerkplaatsen biedt ook mogelijkheden om studenten en pedagogisch medewerkers gezamenlijk te scholen. Zo werken UN1EK en Albeda voortdurend aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers en dat komt de kwaliteit van de kinderopvang nog meer ten goede!

Meer informatie
In dit artikel lees je meer over de leerwerkplaatsen:
Samen opleiden werkt