Leerwerkplaats UN1EK

Deze leerwerkplaats is een beroepsgerichte leer-werkomgeving, waar je als student van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang (PMK) of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (GPM) in Vlaardingen wordt opgeleid. UN1EK en Albeda zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten inspirerend en effectief op te leiden, waardoor er een goede aansluiting ontstaat met de beroepspraktijk in de kinderopvang. Je gaat één dag per week bij Integraal Kindcentrum (IKC) Het Spectrum aan de slag met praktijkopdrachten en wordt begeleid door een docent en een praktijkopleider.

Kans op een baan
De integrale kindcentra van UN1EK bieden opvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De studenten maken in de leerwerkplaats kennis met deze doorgaande leerlijn. Door zo dicht op de praktijk opgeleid te worden, kiezen de meeste studenten tijdens hun opleiding met overtuiging voor werken in de kinderopvang. Andere studenten raken geïnspireerd om een vervolgopleiding tot onderwijsassistent of de pabo te volgen.

De leerwerkplaats biedt voordelen voor alle partijen: studenten van Albeda zijn verzekerd van een goede stageplaats en krijgen na het behalen van hun diploma de mogelijkheid om in dienst te treden bij UN1EK. Albeda biedt studenten een inspirerende en beroepsgerichte opleiding en UN1EK is verzekerd van de instroom van goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Ontwikkeling stopt nooit!

Pedagogische coaches
UN1EK heeft twee pedagogisch coaches in dienst. Zij coachen de pedagogisch medewerkers op de werkvloer, onder andere aan de hand van video interactie begeleiding om hun beroepsvaardigheden verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen Albeda en UN1EK in de leerwerkplaats biedt ook mogelijkheden om studenten en pedagogisch medewerkers gezamenlijk te scholen. Zo werken UN1EK en Albeda voortdurend aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers en dat komt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede!

Meer informatie
In dit artikel lees je meer over deze leerwerkplaats: