mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Leerwerkplaats Kind en Onderwijs

Jaarlijks start er een nieuwe leerwerkplaatsgroep bij Kind en Onderwijs. In deze beroepsgerichte leer-werkomgeving word je, als student van de opleiding Onderwijsassistent, opgeleid in de beroepspraktijk. Studenten van Albeda-locatie Prins Alexanderlaan in Rotterdam gaan twee dagen per week op de basisscholen van Kind en Onderwijs Rotterdam aan de slag met praktijkopdrachten, onder begeleiding van een Albeda docent en een van de leerkrachten op de betreffende scholen. Daarnaast krijg je op een centrale locatie twee dagen per week les van een leraar van Kind en Onderwijs Rotterdam en heb je een dag les bij Albeda.

Goede aansluiting op arbeidsmarkt
Kind en Onderwijs Rotterdam en Albeda zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten inspirerend en effectief op te leiden, waardoor er een goede aansluiting ontstaat met de arbeidsmarkt. Door het mbo onderwijs optimaal te laten aansluiten op de beroepspraktijk van het primair onderwijs ontstaan betere mogelijkheden om doorlopende leerlijnen verder te verdiepen. Kind en Onderwijs Rotterdam is ook een opleidingsschool van de pabo-opleiding van hogeschool Inholland.

Zichtbaar maken van leerwinst
We vinden het belangrijk dat alle studenten op maat worden begeleid tijdens de duur van de opleiding. Leerlingen op de basisscholen van Kind en Onderwijs Rotterdam werken met doelen en het zichtbaar maken van hun leerwinst. Deze lijn trekken we graag door naar de studenten Onderwijsassistent. Daarnaast is het van belang dat Albeda-studenten onderdeel zijn van het schoolproces, dat ze zich verbonden voelen met de scholen, maar vooral ook met de leerlingen. Studenten kunnen op deze manier zien welke bijdrage ze kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie
In dit artikel en in dit filmpje lees en zie je meer over deze leerwerkplaats.