mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Aanmelden 1 april_a
Aanmelden 1 april_b

Recht op toelating

Iedereen die wil en kan studeren is welkom bij Albeda. Bij ons kun je je het hele jaar aanmelden voor een opleiding. Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, dan heb je recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze. Natuurlijk moet je dan wel voldoen aan de toelatingseisen. Ook moet je meedoen met de verplichte kennismakingsactiviteiten.

Er zijn dus drie voorwaarden voor jouw toelating. Je wordt geplaatst op de opleiding van jouw keuze:

  • Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt.
  • Als je voldoet aan de toelatingseisen.
  • Bij elke opleiding op deze website kun je lezen welke toelatingseisen er zijn.
  • Als je meedoet met de verplichte kennismakingsactiviteiten.

Elke opleiding heeft verplichte kennismakingsactiviteiten. Bij elke opleiding op deze website kun je lezen welke activiteiten verplicht zijn. Deze staan ook in de uitnodiging voor de kennismaking, dat je ontvangt na je aanmelding.

Bekijk het overheidsfilmpje over toelatingsrecht.

Aanmelding na 1 april
Ook na 1 april ben je welkom bij Albeda. We kijken dan of er nog plaats is op de opleiding van jouw keuze en of je voldoet aan de toelatingseisen. Natuurlijk moet je meedoen met de verplichte kennismakingsactiviteiten. Kun je niet geplaatst worden op de opleiding van jouw keuze, dan begeleiden we je bij het kiezen van een andere opleiding die bij je past.

Meer informatie
Voor sommige opleidingen geldt dat er een maximumaantal plaatsen is (numerus fixus). Ook kunnen er bij een opleiding aanvullende eisen gelden, bijvoorbeeld fysieke of creatieve eisen. Deze informatie vind je bij de opleidingen op deze website.

Downloads