Verpleegtechnische vaardigheden - train de trainer

Als verpleegkundige hebt u diverse verpleegtechnische vaardigheden opgedaan en u hebt geleerd hoe bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden. In de training Train de Trainer leert u hoe u leerling-verpleegkundigen en leerling-verzorgenden aanleert hoe zij deze handelingen moeten uitvoeren. U kunt de leerlingen instrueren en hen uiteindelijk ook toetsen op hun kennis.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

 •  leerstijlen
 •  leercyclus van Kolb
 •  lesplan van Gelder
 • feedback geven en ontvangen
 • afweerreacties
 • uitspreken en beargumenteren van een beoordeling (positief/negatief)
 • verpleegtechnische vaardigheden, volgens protocol
 • simulatie van een instructie
 • simulatie van het aftoetsen van een vaardigheid, bij een collega

Doel

Doel

Het op een methodische wijze leren om een collega te instrueren, te coachen en af te toetsen c.q. beoordelen bij het uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen en verzorgenden, die binnen hun beroepsuitoefening te maken krijgen met het aanleren en aftoetsen van verpleegtechnische vaardigheden.

Praktische info

Praktische info

De training:

 • bestaat uit 3 dagdelen van 3 lesuren.
 • wordt afgesloten met een digitale toets.
 • wordt afgesloten met een vaardigheidstoets.
 • wordt aangeboden als incompany training. U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdagen worden in overleg met de opdrachtgever gepland. De training kan in de ochtend, middag of avond aangeboden worden.

Certificering

Certificering

Bij actieve deelname aan de lessen en de afsluitende theorie- en vaardigheidstoets met een voldoende te hebben afgerond, wordt er een certificaat uitgereikt.

Aanmelden

Duur
3 dagdelen
Kosten
volgens offerte
Startmoment(en)
november 2020