De zorgvrager met een orthopedische en/of reumatologische aandoening

Een scholing om up to date te blijven in de diagnostiek, behandelingsmogelijkheden en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies binnen de zich voortdurend ontwikkelende specialismen orthopedie en reumatologie.

Inhoud

Inhoud

  • Orthopedie van de rug en heup
  • Orthopedie van de knie en schouder
  • Pré- en postpostoperatieve zorg
  • Postoperatieve delirantie
  • Infectiepreventie en ziekenhuishygiëne
  • Reumatologie
  • Juridische aspecten
  • Revalidatie

Doel

Doel

Door verdieping en verbreding van kennis en inzichten kan de verpleegkundige beargumenteerde keuzes maken t.a.v. de uitvoering en coördinatie van de zorg aan zorgvragers met een orthopedische en/of reumatologische aandoening.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

De deelnemer is werkzaam als verpleegkundige in een klinische of revalidatiesetting.

Praktische info

Praktische info

7 avonden van elk 3 uur in het voorjaar.

De studiebelasting zal afhankelijk van het kennisniveau en ervaring  ongeveer 2 uur per week bedragen.

De scholing wordt afgerond met een schriftelijke take hometoets.

De scholing vindt plaats op Albeda locatie Haastrechtstraat.

Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2021

28-01, 04-02, 11-02, 18-02, 04-03, 11-03, 18-03

Donderdagavond

19.00 - 22.00 uur


 

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
7 dagdelen van 3 uur
Kosten
€790,- (prijspeil 2021)
Startmoment(en)
voorjaar 2021